hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos: Klimatická zmena a sucho sú celosvetovou hrozbou

Vyše 150 účastníkov z celého sveta diskutovalo na pôde OSN v New Yorku o problematike nedostatku vody a jej význame pre trvalo udržateľný rozvoj

Nedostatok kvalitnej pitnej vody, trvalo udržateľné a hospodárne využívanie vôd, ale aj zmena klímy a fenomén sucha. To boli hlavné témy podujatia na vysokej úrovni s názvom Voda pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré sa dnes uskutočnilo v rámci 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval minister životného prostredia László Sólymos.

„Problematike sucha a nedostatku vody sme sa venovali aj počas minuloročného predsedníctva v Rade EÚ. Stále sa potvrdzuje, že sucho je fenoménom, s ktorým bojuje celý svet. Ani my na Slovensku nesedíme so založenými rukami. Pracujeme na pláne, ktorý má za cieľ pripraviť návrh opatrení na zmiernenie jeho nepriaznivých následkov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Ministerstvo životného prostredia pripravuje Akčný plán boja proti suchu, ktorého cieľom je zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine s cieľom minimalizovať sucho, zlepšiť monitoring sucha budovaním nových meracích staníc, ako aj systém krízového manažmentu sucha a určiť priority pri zásobovaní vodou počas dlhotrvajúceho sucha.

„Problém sucha sa nedotýka len životného prostredia, ale aj napríklad farmárov, lesníkov či poľnohospodárov. Aj preto sme do prípravy akčného plánu zapojili odborníkov z rôznych rezortov,“ doplnil šéf envirorezortu.

Za týmto účelom ministerstvo zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu Sucho. Zložená je z odborníkov envirorezortu (MŽP SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Vodohospodárskej výstavby, Výskumného ústavu vodného hospodárstva), rezortu pôdohospodárstva (MPaRV SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ako aj zástupcov organizácie zodpovednej za zdieľanie vedomostí a posilňovania partnerstiev vo svete bezpečných vodných zdrojov (Global Water Partnership Central and Eastern Europe – GWP CEE).

Rezort plánuje tento dôležitý dokument prezentovať na konferencii o vodnom hospodárstve na jeseň tohto roka. Následne ho chce do konca roka predložiť na rokovanie vlády.