Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Desiatky miliónov eur poputujú do opatrení proti suchu na Slovensku

10.10.2017

Envirorezort predstavil prvú verziu programu HODNOTA JE VODA

- Program HODNOTA JE VODA, riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, obsahuje konkrétne kroky ako bojovať s dôsledkami sucha na Slovensku
- Predstavuje materiál, ktorý spája do jedného celku opatrenia vo viacerých oblastiach a sektoroch. Od životného prostredia, cez lesohopodárstvo, poľnohospodárstvo, až po kroky v mestách a obciach
- Pre viaceré opatrenia už envirorezort pripravil zdroje financovania vo výške až 70 miliónov eur

Fenomén sucha sa podľa odhadov týka 17 % územia Európy a nevyhýba sa ani Slovensku. Toto leto sa o tom mohli presvedčiť napríklad obyvatelia niektorých lokalít na Záhorí alebo juhu krajiny. A prejavy sucha na Slovensku budú v budúcnosti ďalej narastať. Ministerstvo životného prostredia preto dnes predstavilo prvý návrh programu H₂ODNOTA JE VODA. Program konkrétnymi opatreniami dokáže predchádzať dôsledkom sucha na obyvateľov, na ekonomiku regiónov či na samotnú prírodu. Zároveň na viaceré opatrenia vymedzilo 70 miliónov eur z eurofondov a zdrojov Environmentálneho fondu.

„Slovensko dnes nečelí dôsledkom sucha v takej miere ako iné európske krajiny. No to neznamená, že sucho u nás nie je témou, ktorou sa nemusíme zaoberať. Práve naopak. Investície do predchádzania problému sú vždy zodpovednejšie, lacnejšie a efektívnejšie ako dodatočné odstraňovanie dôsledkov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

„Priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku vzrástla v období od 1991 – 2014 až o 1 °C v porovnaní s obdobím 1961 – 1990. To zvýšilo nároky na vodu. Sucho tak môže zasiahnuť ktorúkoľvek oblasť Slovenska,“ pripája sa Lívia Labudová, klimatologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Doterajší prístup k problematike sucha na Slovensku mal jedno zásadné úskalie. Dostatočne sa neprepájali aktivity v jednotlivých odvetviach. Činnosti v krajine nenadväzovali na opatrenia v mestách a obciach či poľnohospodárstve. Práve to má zmeniť program H₂ODNOTA JE VODA. Na jeho prvej verzii sa tak podieľali odborníci, vedci a akademici s rôznymi zameraniami.

„Sucho je bez diskusie prierezová problematika a doteraz nám chýbal materiál, ktorý by dostatočne zohľadňoval medzisektorálne aspekty,“ podčiarkol Norbert Kurilla, štátny tajomník ministerstva životného prostredia.

Na programe sa začalo pracovať v apríli 2017. Okrem analytickej časti obsahuje aj konkrétne opatrenia. Ich realizácia si opatrenia vyžiadajú sumu presahujúcu 100 miliónov eur. Potrebné financie budú čerpané z eurofondov či Environmentálneho fondu. Len ministerstvo životného prostredia už vyhlásilo či do konca roka vyhlási výzvy v hodnote 70 miliónov eur.

Pri riekach plánuje envirorezort znásobiť úsilie pri takzvaných zelených opatreniach. Tie predstavujú napríklad obnovy mokradí, brehových porastov či zalesňovanie brehov.

Už dnes je otvorená výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia na 50 miliónov eur. Financie možno čerpať na budovanie lesných porastov, ktoré budú držať vodu, na vybudovanie ďalšieho kanálu popri rieke a podobné opatrenia.

Zároveň sa envirorezort chce sústrediť na čistenie sedimentov v riekach, čím sa zvyšuje schopnosť tokov zadržiavať vodu.
V mestách a obciach zelený rezort plánuje naďalej podporovať opatrenia na zachytávanie dažďovej vody. Od jednoduchých opatrení ako sú sudy, jazierka či rybníky. Cez náročnejšie ako sú zelené strechy.
Na vodozádržné opatrenia v obciach a mestách pripravuje výzvu vo výške 17 miliónov eur. Napríklad na podporu zelených striech. Výzva bude vyhlásená do konca tohto roka. Rovnako rezort v tejto oblasti ráta aj s financiami z Environmentálneho fondu.
Zvláštnu kapitolu predstavujú betónové plochy. Napríklad pri rekonštrukciách a výstavbe parkovísk chce rezort prostredníctvom obcí dosiahnuť, aby sa preferovala takzvaná zatrávňovacia dlažba, ktorá síce spevní plochu, no umožňuje priesak dažďovej vody.
V poľnohospodárstve program H₂ODNOTA JE VODA považuje za potrebné obnoviť 510 kilometrov závlahových kanálov a celkovo modernizovať závlahový systém na Slovensku.
V lesohospodárstve program odporúča zaoberať sa zložením lesov. Aby vedeli odolávať suchu, stabilizovali svahy, upravovali prietoky pri dažďoch.

Fakt box 1:

- Až 17 % územia Európy je postihnutých nedostatkom vody.
- 100 miliárd eur predstavujú náklady na škody spôsobené suchom v Európe za posledných 30 rokov.
- O 2 až 4 °C by sa mala do polovice 21. storočia zvyšovať priemerná teplota vzduchu v porovnaní s priemermi rokov 1951 až 1980.
- Výrazné až extrémne sucho v roku 2015 zasiahlo takmer celé Slovensko.

Fakt box 2:

Na príprave programu H₂ODNOTA JE VODA sa zúčastňovali odborníci z envirorezortu, agrorezortu, GWP Central and Eastern Europe, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.