hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Parlament schválil novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

ilustračný obrázok

 

Ministerstvo životného prostredia novelou zavedie elektronické nahlasovanie emisií skleníkových plynov a nastaví transparentný spôsobom ako obchodovať s emisiami skleníkových plynov z dopravy, poľnohospodárstva a domácností. Tie na Slovensku dlhodobo klesajú a prebytočné kvóty bude môcť štát presunúť do ďalších rokov alebo ich predať iným členským štátom únie

Európska únia pridelí Slovensku ročne zhruba 25 miliónov ton emisných kvót AEA. Tie slúžia na pokrytie sektorov dopravy, poľnohospodárstva a odpadov, ale aj na individuálne vykurovanie domácností. Slovensko z tohto prideleného množstva spotrebuje ročne zhruba 21 miliónov. Ministerstvo životného prostredia SR preto pripravilo novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá nastaví prehľadný systém obchodovania s ročne pridelenými emisnými kvótami AEA, určí spôsoby použitia výnosov z ich predaja a zavedenie nahlasovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom elektronického systému. Legislatívny materiál z dielne envirorezortu dnes schválilo 90 poslancov parlamentu.

Obchodovanie s emisnými kvótami predstavuje nástroj na znižovanie emisií skleníkových plynov čo najefektívnejším spôsobom. Schéma obchodovania s emisnými kvótami (European Union Emission Trading Scheme – EU ETS) je dôležitým prvkom európskej politiky zameranej na boj proti zmene klímy. Systém nahlasovania údajov o skleníkových plynoch v rámci EU ETS sa na Slovensku zjednoduší. Po novom sa prevádzkovatelia a ďalší účastníci schémy obchodovania budú registrovať a predkladať vybrané údaje prostredníctvom elektronického systému. Ten bude slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky alebo správ o overení a monitorovacích plánov.

Zmenami prejde aj obchodovanie s emisnými kvótami mimo EU ETS - individuálne vykurovanie domácností, malá energetika, doprava, pôdohospodárstvo a odpady (kvóty AEA). Novela zákona ich umožní Slovensku predať. „Na základe aktuálnych odhadov predpokladáme do roku 2020 nadbytok týchto emisií. Po tomto roku ich nebude možné preniesť do ďalšieho obdobia. Ak by sme tento nadbytok nepredali, emisné kvóty prepadnú,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Z dôvodu využitia flexibility predaja emisných kvót AEA návrh zákona definuje pojem emisné kvóty AEA, určuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správcu emisných kvót AEA, ako aj spôsob predaja emisných kvót AEA formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Výnosy z predaja emisných kvót budú príjmom Environmentálneho fondu.

„Získané financie sa použijú na podporu zelených projektov, ktorých cieľom je čistejšie a zdravšie Slovensko,“ uzavrel šéf envirorezortu. Z toho dôvodu táto právna norma novelizuje aj zákon o Environmentálnom fonde.

Individuálne vykurovanie domácností, malá energetika, doprava, pôdohospodárstvo a odpady – teda sektory, ktoré sú mimo oblasti európskej smernice o obchodovaní s emisnými kvótami (EU ETS), upravuje EÚ rozhodnutím o spoločnom úsilí, ktoré prerozdeľuje úsilie členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov o 10 % do roku 2020 oproti roku 2005.