hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na Environmentálny fond do konca októbra prišlo 169 žiadostí o dotáciu na vybudovanie vodovodu. Ani jednu nepredložila Vrakuňa

ilustračný obrázok

- Stanovisko MŽP k vyhláseniu zástupcov bratislavskej Vrakune k aktuálnemu riešeniu environmentálnej záťaže -
Ministerstvo životného prostredia je prvou inštitúciou, ktorá skládku vo Vrakuni reálne rieši. Samosprávu rezort považuje za svojho prirodzeného partnera – o čom svedčí aj včerajšie stretnutie odborníkov ministerstva so zástupcami bratislavskej Vrakune. Zo strany samosprávy bola predstavená idea vybudovať verejnú kanalizáciu. Neboli však presne určené ani minimálne technické podklady. Napríklad presný počet domov, ktorého by sa vybudovanie vodovodnej siete malo týkať.

Ministerstvo predstaviteľa samosprávy požiadalo, aby v čo najkratšej dobe predložil aspoň základné informácie technického charakteru, minimálne štúdiu uskutočniteľnosti, nad ktorou by bolo možné v diskusiách pokračovať.

Zásobovanie pitnou vodu na Slovensku je na úrovni zhruba 89 percent. A práve Bratislavský kraj s mierou zásobovania takmer 98 percent má dlhodobo najvyšší počet zásobovaných obyvateľov.
Táto povinnosť obciam totiž vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu podporuje zelené projekty samospráv, vrátane budovania vodovodov a kanalizácií, ktorých cieľom je čistejšie Slovensko. Každoročne takto podporí stovky projektov samospráv. Do konca októbra bolo na Envirofond doručených 169 žiadostí na vybudovanie vodovodu. Ani jeden projekt nepredložila mestská časť Bratislava - Vrakuňa. Nestalo sa tak ani za posledných 5 rokov.

Sanácia skládky vo Vrakuni patrí medzi priority ministerstva životného prostredia. Za týmto účelom zverejňuje rezort informácie o aktuálnom vývoji riešenia tejto environmentálnej záťaže na webovej stránke ministerstva: http://www.minzp.sk/vrakuna/. Za posledný rok sa urobilo viac krokov na elimináciu skládky ako za posledných 20 rokov. Na stole je dnes projekt sanácie environmentálnej záťaže a prebehlo jeho posúdenie nezávislými oponentmi. V súčasnosti má rezort vypracovaný plán prác, prebieha verejné obstarávanie. Zároveň prebiehajú rokovania s vlastníkmi pozemkov, na ktorý by práce mali byť vykonané. Po ukončení zákonom stanoveného procesu, sa s prácami môže začať budúci rok.