hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nové povinnosti pre držiteľov papagája sivého – žaka a vzácneho druhu gekóna

Na Slovensku sú odhadom tisícky držiteľov papagája sivého – žaka a desiatky držiteľov vzácneho druhu gekóna. Aktuálne plynie do 4. mája pre držiteľov týchto vzácnych živočíchov prechodné obdobie, dokedy si musia splniť nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ. Dôvodom je ich prísnejšia ochrana.

Ministerstvo životného prostredia SR zároveň upozorňuje všetkých nových držiteľov, ktorí sa rozhodnú nadobudnúť takéhoto vzácneho živočícha, že od 4. februára sa musia riadiť prísnejšími pravidlami. V prípade nedodržania zákonných povinností hrozí fyzickým osobám pokuta až do výšky takmer 9 960 eur.

Dôrazne odporúčame verejnosti nadobúdať živé exempláre vyššie uvedených druhov len s originálom platnej výnimky zo zákazu komerčných činností (v prípade vykonania komerčnej činnosti na území Slovenskej republiky resp. celej EÚ, napr. kúpy) alebo originálom platného preukazu o pôvode exemplára živočícha (v prípade vykonania iného prevodu napr. darovania alebo zapožičania na území Slovenskej republiky). Pred nadobudnutím živočícha odporúčame doklad aj exemplár skontrolovať, napr. či súhlasia údaje o nezameniteľnom označení. Bez jedného z týchto dokladov (podľa typu prevodu) radšej živočícha nenadobúdajte.

Všetky podmienky, ktoré musia už existujúci, ako aj noví držitelia týchto ohrozených živočíchov splniť, sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR:
http://www.minzp.sk/aktualne/prisnejsie-povinnosti-drzitelov-niektorych-druhov-papagajov-gekonov.html.

Nové povinnosti priniesli zmeny v zaradení spomínaných druhov do príloh Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Zmeny odsúhlasili účastníci minuloročnej konferencie zmluvných strán dohovoru CITES v Johannesburgu.

V súvislosti s papagájom sivým – žakom (Psittacus erithacus) bolo prijaté preradenie tohto druhu z prílohy CITES II do prísnejšej prílohy CITES I (na úrovni EÚ bol druh preradený z prílohy B do prílohy A). Dôvodom sprísnenia ochrany tohto druhu je predovšetkým významný pokles početnosti tohto druhu vo voľnej prírode.

Do prílohy CITES I (na úrovni EÚ, podobne ako papagáj sivý – žako, bol druh preradený z prílohy B do prílohy A) bol zaradený taktiež druh Lygodactylus williamsi. Tento druh gekóna sa vyskytuje len v africkej Tanzánii, pričom jeho prežitie je vo voľnej prírode v dôsledku vysokej intenzity obchodovania ohrozené.

Odbor komunikácie MŽP SR