hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

László Sólymos v Ženeve: Musíme minimalizovať nepriaznivé účinky chemických látok na zdravie a životné prostredie

V Ženeve sa konala dvojdňová Konferencia zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru. Slovenskú delegáciu viedol šéf envirorezortu László Sólymos.

Spoločným cieľom dohovorov je podpora medzinárodného úsilia o ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred negatívnymi účinkami nevhodného nakladania s nebezpečným odpadom na celom svete. Dohovory zároveň ustanovujú pravidlá výmeny informácii o nebezpečných chemických látkach medzi zmluvnými štátmi dohovoru.

Chemické látky sú súčasťou nášho každodenného života. Ich produkcia a použitie rastie a obchoduje sa s nimi po celom svete. Je preto potrebné kontinuálne pokračovať v prevencii a minimalizácii nepriaznivých účinkoch na ľudské zdravie a životné prostredie,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Šéf envirozertu počas diskusie o Bazilejskom, Rotterdamskom a Štokholmskom dohovore vyzdvihol aj pozitíva Minamatského dohovoru o ortuti, ku ktorému v apríli pristúpila slovenská vláda, a ktorý popisuje konkrétne opatrenia na obmedzovanie využívanie ortuti.

Diskusia prišla aj na národné snahy pri prevencii alebo minimalizácii vzniku odpadu. Pri tejto téme minister netajil, že na Slovensku máme s nadmerným skládkovaním problémy.

„Pre Slovensko je predchádzanie vzniku odpadu výzvou, keďže máme stále početné skládky odpadu. Potenciál však vidíme v environmentálnom vzdelávaní, ktoré je našou prioritou. Cesta, ktorou sa chystáme ísť, je vzdelávať deti na školách a dospelých ako predchádzať vzniku odpadu, znižovať množstvo odpadu a triediť ho,“ dodal Sólymos.

Odbor komunikácie MŽP SR