hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

L. Sólymos rokoval s poľským ministrom životného prostredia Janom Szyszkom

Varšava, 31. máj 2017 - Dôslednejšia ochrana životného prostredia a opatrenia na znižovanie dôsledkov klimatickej zmeny. To boli hlavné témy bilaterálneho rokovania ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa s ministrom životného prostredia Poľskej republiky Janom Szyszkom. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti dnešného spoločného zasadnutia Poľska a Slovenska vo Varšave.

„Ochrana životného prostredia nie je vnútorná záležitosť krajiny. Skutočne účinné kroky musia byť spoločné a postavené na dialógu a dobrých susedských vzťahoch,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Najvyšší predstavitelia zelených rezortov sa zhodli na dôslednejšej ochrane území európskeho významu NATURA 2000. Slovenská republika prispela do siete tejto európskej siete chránených území napríklad 41 chránenými vtáčími územiami. Pre prvých šesť ministerstvo tohto roku vypracovalo programy starostlivosti na 30-ročné obdobie, t.j. do roku 2046, ktoré následne schválila vláda SR. Ochrana vzácnych vtáčích druhov sa tak v posledných týždňoch pohla dopredu viac ako za celé roky. Vo vyhlasovaní programov plánuje ministerstvo životného prostredia pokračovať.

Ministri vyjadrili presvedčenie znižovať skleníkové plyny a viac investovať do nízkouhlíkových technológií. Za dôležité považujú podporovať projekty na zlepšenie energetickej efektívnosti a modernizáciu energetických systémov. Slovenské ministerstvo životného prostredia v tomto bode informovalo poľského partnera, že podporuje návrh revízie európskej smernice o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý schválila Rada EÚ vo februári tohto roka. Práve nová úprava smernice o obchodovaní s emisnými kvótami EÚ bude tvoriť legislatívnu kostru, vďaka ktorej krajiny EÚ implementujú Parížsku klimatickú dohodu.

Poľský šéf envirororezortu ocenil pružnosť slovenských odborníkov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie poľsko-slovenského prepojovacieho plynovodu. Tento projekt bol zaradený do úvodného zoznamu projektov spoločného záujmu EÚ (tzv. Project of Common Interest – PCI). Proces EIA trval 15 mesiacov. Investorom slovenskej časti projektu je spoločnosť EUSTREAM.

Odbor komunikácie MŽP SR