hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort spúšťa verejné obstarávanie na informačný systém odpadov

Štátna správa, samospráva, podnikatelia pôsobiaci v odpadovom hospodárstve a verejnosť budú mať komplexný prístup k údajom o vzniku a nakladaní s odpadom, o recyklačných a spaľovacích zariadeniach, ale aj o skládkach odpadov a zberných dvoroch. Stane sa tak vďaka novému informačného systému, ktorý na jednom mieste poskytne presné a rýchle informácie o odpadoch. Verejné obstarávanie na tento systém vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

„Ak chceme byť úspešní v znižovaní odpadu a najmä v recyklácii, ak chceme robiť účinnú odpadovú politiku, musíme mať presný prehľad o tom, kto, kde, kedy a koľko odpadu vyprodukuje, kto ho zozbiera, spracuje alebo recykluje. Všetky tieto informácie nám poskytne nový informačný systém odpadov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Uchádzať sa o zákazku v rámci procesu verejného obstarávania môže fyzická alebo právnická osoba vystupujúca samostatne alebo skupina fyzických osôb resp. právnických osôb vystupujúcich spoločne. Všetky podmienky, kritériá a ďalšie podrobnosti o zákazke sú zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania. Nový informačný systém by mal byť plne funkčný do troch rokov.

„V čase, keď celá spoločnosť prechádza na platformu informatizovanej komunity, nemôže zostať téma odpadov bokom. Som presvedčený, že nový systém zníži administratívnu záťaž a prinesie aj šetrenie verejných zdrojov,“ uzavrel šéf envirorezortu. Systém má odbremeniť podnikateľov a ostatné subjekty pôsobiace v odpadovom hospodárstve od byrokratickej administratívy. Počíta totiž so zavedením elektronickej registrácie, čím sa zjednoduší ohlasovacia povinnosť pri evidencii množstva odpadov.

Dostupnosť údajov a práca s informačným systémom odpadového hospodárstva bude rozdelená na viaceré užívateľské stupne. Systém poskytne verejnosti maximálne možné dostupné údaje v oblasti odpadového hospodárstva a postavený bude interaktívne, aby bol užívateľsky prijateľný aj pre laickú verejnosť.

Odbor komunikácie MŽP SR