hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos vyzdvihol dôležitosť environmentálneho vzdelávania

Minister životného prostredia László Sólymos dnes navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene, kde sa stretol s jej vedením aj poslucháčmi. Študijné programy jednej z jej štyroch fakúlt – fakulty ekológie a environmentalistiky, prekrývajú takmer všetky oblasti životného prostredia, preto ju ministerstvo považuje za najbližšieho partnera v environmentálnom vzdelávaní.

„Rezort životného prostredia, orgány aj organizácie, štátna správa a samospráva počítajú s prísunom kvalitných absolventov tejto fakulty,“ poznamenal minister. Téma životného prostredia podľa neho nadobúda čoraz väčší význam, čím sa zvyšuje šanca ich uplatnenia. Verí, že porastú i možnosti, zdroje a podmienky, ktorými budú pri svojej budúcej práci disponovať.

László Sólymos za rovnako dôležité považuje zmenu spotrebiteľských návykov a vyššie nároky na tovar, ktorého výrobou sa nedevastuje príroda. „Zmena myslenia je zmena prístupu k zdrojom. K zodpovednému prístupu k energiám, vode a surovinám,“ zdôraznil v príhovore.

Ako dodal, ekonomický rast už v súčasnosti ide ruka v ruke s ekologickým rozvojom. „Nový typ ekonomiky, zelené alebo obehové hospodárstvo, predstavuje príležitosť ako dosiahnuť zdravý rozvoj spoločnosti. A zároveň vytvoriť priestor pre nové investície, inovácie a vytváranie pracovných miest, ktoré nebudú na úkor životného prostredia,“ pripomenul minister.
Záverom vyzval predstaviteľov univerzity, aby sa zapojili do prípravy novej environmentálnej stratégie, na ktorej začalo ministerstvo pracovať.

Odbor komunikácie MŽP SR