hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort si pripomenie Svetový deň mokradí viacerými aktivitami

Močiare, rašeliniská, lužné lesy, riečne nivy, ale aj koralové útesy a mangrovové porasty sú pre budúcnosť ľudstva životne dôležité. Práve v druhý februárový deň si modrá planéta pripomenie Svetový deň mokradí rôznymi aktivitami. Tohtoročnou témou Svetového dňa mokradí je poukázať na ich význam pri znižovaní rizika prírodných pohrôm.

Mokrade ovplyvňujú mikroklímu a plnia neoceniteľnú úlohu v kolobehu vody v prírode. „V období dažďov a záplav dokážu z krajiny nasať prebytočnú vodu a v období sucha ju pozvoľna uvoľňujú späť,“ povedal generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR Rastislav Rybanič.

Sekretariát Ramsarského dohovoru zverejnil výzvu pre mládež vo veku 18 až 25 rokov, aby vyfotografovali mokrade, ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa s extrémami počasia. Fotografiu je možné prihlásiť a nahrať na webovej stránke Svetového dňa mokradí www.worldwetlandsday.org do 2. marca 2017.

Envirorezort si Svetový deň mokradí opäť pripomenie množstvom aktivít, ktorých cieľom je informovať verejnosť o význame existencie mokradí v prírode a o dôležitosti ich ochrany. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Stredisko environmentálnej výchovy Dropie pripravilo pre deti z Materskej školy v Kolárove na 2. februára interaktívny program Čo žije v mokradi, v rámci ktorého sa zoznámia s obyvateľmi žitnoostrovských mokradí, dozvedia sa ako človeku pomáhajú mokrade a prečo ich máme chrániť.

Žiakov Špeciálnej základnej školy v Kolárove čaká zaujímavá exkurzia do blízkej mokrade Dögös, kde sa budú môcť osobne presvedčiť aká mokrá je mokraď a ako nás vie chrániť pre prírodnými pohromami. Ramsarskému dohovoru, ktorý je garantom múdreho využívania mokradí vo svete, bude venovaný aj príspevok v prvom a druhom čísle časopisu Enviromagazín.

Ďalšia rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR, Zoo Bojnice, ktorá je zároveň najstaršou zoo na Slovensku, pripravuje v Centre environmentálnej výchovy prednášky a prezentácie pre školákov, kde predstaví faunu a flóru mokradí, vysvetlí čo sú mokrade a ako fungujú. Prednášky sú určené pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Svetový deň mokradí si každoročne pripomíname 2. februára, pretože v tento deň bol v roku 1971 podpísaný Ramsarský dohovor. Ten je jediným celosvetovým dohovorom, ktorý zabezpečuje ochranu a obnovu mokradí a ich rozumné využívanie v prospech celého ľudstva. Na Slovensku je 14 mokradí medzinárodného významu na výmere takmer 41 tisíc hektárov. Konkrétne ide o lokality: Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, Jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, Mokrade Oravskej kotliny, Mokrade Turca, Niva Moravy, Parížske močiare, Poiplie, Rieka Orava a jej prítoky, Senné – rybníky, Šúr a Tisa.

Odbor komunikácie MŽP SR