Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirorezort si pripomenie Svetový deň mokradí viacerými aktivitami

01.02.2017

Močiare, rašeliniská, lužné lesy, riečne nivy, ale aj koralové útesy a mangrovové porasty sú pre budúcnosť ľudstva životne dôležité. Práve v druhý februárový deň si modrá planéta pripomenie Svetový deň mokradí rôznymi aktivitami. Tohtoročnou témou Svetového dňa mokradí je poukázať na ich význam pri znižovaní rizika prírodných pohrôm.

Mokrade ovplyvňujú mikroklímu a plnia neoceniteľnú úlohu v kolobehu vody v prírode. „V období dažďov a záplav dokážu z krajiny nasať prebytočnú vodu a v období sucha ju pozvoľna uvoľňujú späť,“ povedal generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR Rastislav Rybanič.

Sekretariát Ramsarského dohovoru zverejnil výzvu pre mládež vo veku 18 až 25 rokov, aby vyfotografovali mokrade, ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa s extrémami počasia. Fotografiu je možné prihlásiť a nahrať na webovej stránke Svetového dňa mokradí www.worldwetlandsday.org do 2. marca 2017.

Envirorezort si Svetový deň mokradí opäť pripomenie množstvom aktivít, ktorých cieľom je informovať verejnosť o význame existencie mokradí v prírode a o dôležitosti ich ochrany. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Stredisko environmentálnej výchovy Dropie pripravilo pre deti z Materskej školy v Kolárove na 2. februára interaktívny program Čo žije v mokradi, v rámci ktorého sa zoznámia s obyvateľmi žitnoostrovských mokradí, dozvedia sa ako človeku pomáhajú mokrade a prečo ich máme chrániť.

Žiakov Špeciálnej základnej školy v Kolárove čaká zaujímavá exkurzia do blízkej mokrade Dögös, kde sa budú môcť osobne presvedčiť aká mokrá je mokraď a ako nás vie chrániť pre prírodnými pohromami. Ramsarskému dohovoru, ktorý je garantom múdreho využívania mokradí vo svete, bude venovaný aj príspevok v prvom a druhom čísle časopisu Enviromagazín.

Ďalšia rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR, Zoo Bojnice, ktorá je zároveň najstaršou zoo na Slovensku, pripravuje v Centre environmentálnej výchovy prednášky a prezentácie pre školákov, kde predstaví faunu a flóru mokradí, vysvetlí čo sú mokrade a ako fungujú. Prednášky sú určené pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Svetový deň mokradí si každoročne pripomíname 2. februára, pretože v tento deň bol v roku 1971 podpísaný Ramsarský dohovor. Ten je jediným celosvetovým dohovorom, ktorý zabezpečuje ochranu a obnovu mokradí a ich rozumné využívanie v prospech celého ľudstva. Na Slovensku je 14 mokradí medzinárodného významu na výmere takmer 41 tisíc hektárov. Konkrétne ide o lokality: Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, Jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, Mokrade Oravskej kotliny, Mokrade Turca, Niva Moravy, Parížske močiare, Poiplie, Rieka Orava a jej prítoky, Senné – rybníky, Šúr a Tisa.

Odbor komunikácie MŽP SR