hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Perspektívy slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce

Delegácia ministerstva životného prostredia sa pod vedením štátneho tajomníka Norberta Kurillu zúčastnila trojdňovej pracovnej cesty v Nórskom kráľovstve. Súčasťou návštevy, ktorá nadväzuje na úspešnú bilaterálnu spoluprácu počas minuloročného slovenského predsedníctva v Rade EÚ, bolo aj oficiálne rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva pre klimatické záležitosti a životné prostredie Nórska Larsom Andreasom Lundem. Na stretnutí prediskutovali oblasti spoločného záujmu s perspektívou možnej spolupráce, ako napríklad obehové a odpadové hospodárstvo a znižovanie emisií.

Opatrenia na znižovanie emisií a fungovanie politík odpadového hospodárstva v praxi boli aj hlavnými témami diskusie slovenskej delegácie so zástupcami Nórskej environmentálnej agentúry. Spôsob podpory financovania inovatívnych projektov, ako aj príklady úspešne zrealizovaných projektov zameraných na zelené inovácie a výskum vo vzťahu k zmene klímy a životnému prostrediu boli prezentované Inovačnou agentúrou Nórska a Nórskou výskumnou radou.

Zástupcovia mesta Oslo predstavili model zberu, separovania, recyklácie a opätovného využívania odpadov v hlavnom meste. Delegácia navštívila spaľovňu tuhého komunálneho odpadu v Klemetsrud, v ktorej sa získaná energia využíva na diaľkové vykurovanie a výrobu elektriny, ako aj recyklačné stredisko komunálneho odpadu v Haraldrud. Asociácia pre nakladanie s odpadmi a recykláciu – Avfall Norge predstavila svoje aktivity vo vzťahu k obehovému hospodárstvu a recyklácii odpadu.

Zástupcovia neziskovej organizácie Grønt Punkt Norge a nadácie LOOP názorne predstavili konkrétne aktivity na zvyšovanie povedomia verejnosti o triedení odpadu v domácnostiach, školách a na pracoviskách, ako aj on-line dostupné edukačné nástroje.

 

 

 

Aktivita je financovaná prostredníctvom grantov EHP / Supported by the EEA Grants

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky / Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic