hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Česko a Slovensko spája aj boj proti fenoménu sucha

László Sólymos rokoval s českým ministrom životného prostredia Richardom Brabcom

Boj proti klimatickej zmene, zmiernenie nepriaznivých účinkov sucha, prechod na zelené hospodárstvo či efektívnejšie nakladanie s odpadom. To sú hlavné témy stretnutia slovenského a českého ministra životného prostredia – Lászlóa Sólymosa a Richarda Brabca. Bilaterálne rokovanie je súčasťou dnešného spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Česka v Ledniciach.

Jednu z najvýraznejších tém stretnutia šéfov envirorezortov predstavuje boj proti účinkom sucha. Práve fenomén sucha totiž patrí v stredoeurópskom priestore medzi najviditeľnejšie prejavy klimatickej zmeny. Opatrenia na jeho zmiernenie sa tak stávajú prioritami v oblasti životného prostredia v Českej i Slovenskej republike. „Na Slovensku spôsobuje sucho problémy predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve,“ podotkol minister László Sólymos.

Slovenské ministerstvo životného prostredia preto v súčasnosti intenzívne pracuje na Akčnom pláne proti suchu. Plán si kladie za cieľ zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine, ale aj zlepšiť monitoring sucha budovaním nových meracích staníc. Na rokovanie vlády ho rezort plánuje predložiť do konca tohto roka.

Stretnutie oboch enviroministrov podčiarklo, že sucho predstavuje problém prerastajúci hranice strednej Európy. Len za posledných 30 rokov vznikli v dôsledku sucha v Európe škody za asi 100 miliárd eur. A opatrenia v oblasti zmeny klímy tak nemôžu byť vnútornou záležitosťou jednotlivých štátov. „Klimatická zmena sa v konečnom dôsledku dotýka každého z nás. Nepozná hranice, a preto je nevyhnutné pokračovať v cieľoch Parížskej dohody,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Pozornosť si na stretnutí ministrov získalo i nakladanie s odpadmi. Obaja šéfovia zelených rezortov považujú za dôležité vyvíjať zvýšené úsilie v tejto oblasti. Práve preto sa na Slovensku mení odpadová politika. Jej cieľom je znížiť objem odpadov ukladaných na skládky odpadov a zvýšiť mieru recyklácie komunálnych odpadov. Nová legislatíva zakazuje skládkovanie vytriedených zložiek či biologicky rozložiteľného odpadu. Zároveň slovenský envirorezort plánuje zvýšiť poplatky za skládkovanie.

„Obehové hospodárstvo nemôže byť vnímané len v súvislosti s problematikou odpadov. No zároveň aj v rovine nehospodárneho nakladania s prírodnými zdrojmi,“ doplnil minister slovenského envirorezortu. Podľa jeho slov je potrebné pozornosť zamerať najmä na oblasť výroby a spotreby. Konkrétne na ekodizajn výrobkov, ktoré by mali mať väčšiu trvácnosť, mali by byť opraviteľné a po skončení spotreby rozoberateľné a recyklovateľné.