Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správa o stave životného prostredia

21.01.2020

Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 v online podobe s hyperlinkami priamo v texte si môžete pozrieť na stránke Enviroportálu