Ministerstvo životného prostredia https://www.minzp.sk aktuality ministerstva Úrady budú povinné obstarávať nazeleno automobily aj kancelárske potreby http://www.minzp.sk/spravy/urady-budu-povinne-obstaravat-nazeleno-automobily-aj-kancelarske-potreby.html http://www.minzp.sk/spravy/urady-budu-povinne-obstaravat-nazeleno-automobily-aj-kancelarske-potreby.html Envirorezort predstavil produktové skupiny, u ktorých sa bude uplatňovať zelené verejné obstarávanie. Týka sa to cestnej dopravy, kopírovacieho a grafického papiera, počítačov a monitorov. Metodiky obsahujúce environmentálne charakteristiky, na základe ktorých budú ústredné orgány štátnej správy obstarávať takéto produkty nazeleno, čiže s ohľadom na ich environmentálne dopady, dnes zobrala na vedomie vláda SR. 27 feb 2020 05:00:00 GMT Platforma Obehové Slovensko bude spolupracovať s holandskou platformou Holland Circular Hotspot http://www.minzp.sk/spravy/platforma-obehove-slovensko-bude-spolupracovat-holandskou-platformou-holland-circular-hotspot.html http://www.minzp.sk/spravy/platforma-obehove-slovensko-bude-spolupracovat-holandskou-platformou-holland-circular-hotspot.html Platforma pre obehové hospodárstvo chce prepojiť verejný, súkromný a tretí sektor s cieľom priblížiť Slovensko k udržateľnej a zelenšej budúcnosti. Dialóg, nové partnerstvá a výmenu skúseností podporil seminár za účasti zástupcov OECD a Holland Circular Hotspot. Slovenská a holandská platforma zároveň spojili sily a oficiálne vyhlásili spoluprácu. 27 feb 2020 05:00:00 GMT Už len stavebné konanie a ďalšie práce na sanácii záťaže vo Vrakuni sa môžu začať http://www.minzp.sk/spravy/uz-stavebne-konanie-dalsie-prace-sanacii-zataze-vo-vrakuni-mozu-zacat.html http://www.minzp.sk/spravy/uz-stavebne-konanie-dalsie-prace-sanacii-zataze-vo-vrakuni-mozu-zacat.html Sanácia bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova, ktorá zasahuje bratislavské mestské časti Vrakuňa a Ružinov sa môže čoskoro začať. V týchto dňoch už stavebný úrad preskúmava žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 21 feb 2020 05:00:00 GMT Pri Morskom oku novú výstavbu zakazuje zákon aj pravidlá UNESCO http://www.minzp.sk/spravy/pri-morskom-oku-novu-vystavbu-zakazuje-zakon-aj-pravidla-unesco.html http://www.minzp.sk/spravy/pri-morskom-oku-novu-vystavbu-zakazuje-zakon-aj-pravidla-unesco.html Ministerstvo životného prostredia zostavilo rebríček hoaxov, ktoré sa šíria ohľadom Národnej prírodnej rezervácie Morské oko. Na prvom mieste sa podľa envirorezortu umiestnilo tvrdenie, že ministerstvo chce umožniť výstavbu v časti lokality Morské oko. Pritom ide o vodnú plochu a infraštruktúru vrátane zámočka, cesty a priľahlého územia. Podľa predloženého návrhu na vyhlásenie PR Vihorlatský prales patrí časť s Morským okom do zóny B, v ktorej platí v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny štvrtý stupeň ochrany. Zakázané sú tu napríklad spoločné poľovačky či rúbanie drevín a nepovoľuje sa ani umiestňovanie stavieb. 17 feb 2020 05:00:00 GMT O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem http://www.minzp.sk/spravy/o-financie-zo-zeleneho-vzdelavacieho-fondu-je-historicky-najvacsi-zaujem.html http://www.minzp.sk/spravy/o-financie-zo-zeleneho-vzdelavacieho-fondu-je-historicky-najvacsi-zaujem.html Tretí ročník Zeleného vzdelávacieho fondu poukázal na jeho rastúcu popularitu a opodstatnenie. V tomto ročníku prijal envirorezort zatiaľ najviac žiadostí o podporu – 60 s celkovou požadovanou výškou podpory 434 152, 63 eur. 17 feb 2020 05:00:00 GMT Obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy. Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu http://www.minzp.sk/spravy/obmedzenie-fosilnych-paliv-ci-prijatie-zakona-zmene-klimy-envirorezort-predstavil-nizkouhlikovu-strategiu.html http://www.minzp.sk/spravy/obmedzenie-fosilnych-paliv-ci-prijatie-zakona-zmene-klimy-envirorezort-predstavil-nizkouhlikovu-strategiu.html Ministerstvo životného prostredia dnes predstavilo dlho pripravovaný návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Materiál vznikol v spolupráci s poprednými svetovými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou zmeny klímy. Dodatočné náklady na konkurencieschopnú nízkouhlíkovú transformáciu budú predstavovať približne 1,8 % HDP ročne do roku 2040. Pre porovnanie, dopady zmeny klímy len na Slovensku spôsobujú odhadované škody na úrovni jednej miliardy eur ročne. 14 feb 2020 08:00:00 GMT Vihorlatský prales bude prírodnou rezerváciou http://www.minzp.sk/spravy/vihorlatsky-prales-bude-prirodnou-rezervaciou.html http://www.minzp.sk/spravy/vihorlatsky-prales-bude-prirodnou-rezervaciou.html V medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) je aktuálne návrh ministerstva životného prostredia na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. S výmerou 2 160 hektárov sa stane jednou z najväčších prírodných rezervácií na Slovensku. Vyhlásenie tejto prírodnej rezervácie nadväzuje na uznesenie vlády z októbra 2019, ktorým sa po 12 rokoch vymedzili hranice slovenskej lokality UNESCO- Karpatských bukových pralesov. Po ukončení MPK (17.februára) pôjde materiál na vládu SR. 14 feb 2020 05:00:00 GMT Envirorezort podporuje princípy zeleného verejného obstarávania http://www.minzp.sk/spravy/envirorezort-podporuje-principy-zeleneho-verejneho-obstaravania.html http://www.minzp.sk/spravy/envirorezort-podporuje-principy-zeleneho-verejneho-obstaravania.html Zelené verejné obstarávanie plánuje štát prioritne uplatňovať pri čistiacich prostriedkoch a upratovacích službách. Práve táto produktová skupina bola v roku 2018 z hľadiska počtu zákaziek najviac obstarávanou. Celková hodnota vyše 21-tisíc zákaziek pre túto produktovú skupinu predstavovala zhruba 27,5 mil. eur. Štát teraz pripraví metodiku, na základe ktorej budú obstarávatelia postupovať. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia SR, ktorý dnes vláda SR vzala na vedomie. 12 feb 2020 05:00:00 GMT Envirorezort predstavil zonáciu NP Muránska planina http://www.minzp.sk/spravy/envirorezort-predstavil-zonaciu-np-muranska-planina.html http://www.minzp.sk/spravy/envirorezort-predstavil-zonaciu-np-muranska-planina.html Ministerstvo životného prostredia predstavilo projekt zonácie Národného parku Muránska planina. Ide o prvý návrh zonácie podľa kritérií, ktoré určila novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Tá platí od 1. januára 2020. Podľa návrhu ministerstva sa rozloha národného parku zvýši o pätinu a bezzásahová zóna bude tvoriť až polovicu územia. 10 feb 2020 05:00:00 GMT Na cestovné granty pôjde 50-tisíc eur, envirorezort verí v posilňovanie bilaterálnych vzťahov http://www.minzp.sk/spravy/na-cestovne-granty-pojde-50-tisic-eur-envirorezort-veri-posilnovanie-bilateralnych-vztahov.html http://www.minzp.sk/spravy/na-cestovne-granty-pojde-50-tisic-eur-envirorezort-veri-posilnovanie-bilateralnych-vztahov.html Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma, vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu, tzv. cestovné granty. Tie slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, pričom realizované iniciatívy /aktivity musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu SK-Klíma. 10 feb 2020 05:00:00 GMT