hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Koho povinnosťou je zabezpečenie odpadu pred medveďmi vo Vysokých Tatrách?

Mesto Vysoké Tatry neprejavuje zodpovedný prístup pri zabezpečení komunálneho odpadu na svojom území, a to aj napriek opätovným výzvam Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Správy TANAPU. Dlhodobým zanedbávaním povinností, vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, vedenie mesta znemožňuje účinné zvládnutie problematiky výskytu medveďa hnedého v intravilánoch tatranských osád. Upozorňuje na to generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska v liste, adresovanom primátorovi mesta, a vyzýva ho na bezodkladné riešenie situácie.

Aj v týchto dňoch rieši zásahový tím pre medveďa hnedého zo ŠOP SR rieši problém synantropnej skupiny medveďov, avšak bez podpory a spolupráce mesta ich úsilie vychádza nazmar. Okrem dlhodobého zberu dát, monitorovania a vyhodnocovania správania sa jedincov je úlohou tímu aj operatívna reakcia po nahlásení výskytu medveďa. Nasleduje celonočné hliadkovanie, odplašenie medveďa a vytláčanie ho z intravilánu. Len v meste Vysoké Tatry zásahový tím za uplynulý mesiac realizoval 19 výjazdov. Osobné nasadenie pracovníkov ocenil tiež Ján Budaj, minister životného prostredia, ktorý ale zároveň zdôraznil nezastupiteľné zodpovedné správanie sa predstaviteľov dotknutých oblastí: „Veľmi si vážim zodpovednú prácu orgánov ochrany prírody v rámci zaistenia bezpečnosti obyvateľstva a majetku. Základom prevencie a dlhodobého riešenia problému však vždy bude prístup obcí.“

Na základe zistení členov tímu totiž možno konštatovať, že šelmy sú pozorované najmä pri konzumácii zvyškov potravy z nezabezpečených odpadových nádob, ktoré sú napriek značnej finančnej podpore štátu nevyhovujúce. Hlavným nedostatkom vybudovaných kontajnerových stojísk sú príliš veľké rozostupy mreží. Lákadlom pre medvede sú aj otvorené brány stojiska, prípadne vrecia plné odpadu, opreté o mreže z vnútornej strany a teda dostupné pre medvede. Koncepčným riešením problematiky je dôkladné zabezpečenie komunálneho odpadu, aby sa vylúčilo akékoľvek prilákanie medveďov.

Začiatkom októbra sa nočného zásahu zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča. „Pri stretnutí s medveďom ľudia okamžite žiadajú odstrel tejto vzácnej a chránenej šelmy, ktorá nie z vlastnej viny stratila plachosť. Veď kto by neprijal pozvánku na výdatnú hostinu? Riešenie je pritom veľmi jednoduché. Dôkladné zabezpečenie kontajnerových stojísk. “ zdôraznil štátny tajomník.