hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Čo sa stane s nevyzbieranými zálohami?

Zálohový systém je férový a transparentný systém, ktorý zapája výrobcov, obchodníkov, a spotrebiteľov do boja proti voľne pohodenému odpadu, všetko pod dohľadom Ministerstva životného prostredia. V prípade, že sa spotrebiteľ nezachová zodpovedne a nevráti obal na odbernom mieste, záloh ktorý si neuplatní, sa v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ stáva príjmom zálohového systému. Správca zálohového systému je neziskovou organizáciou a na základe zákona je povinný akýkoľvek prebytok hospodárenia použiť výlučne na rozvoj a vylepšovanie systému zálohovania.