hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenská republika získala tretíkrát špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Rady Európy za krajinu

Banská Bystrica, 4. október 2017
Nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2016/2017 získal laureát národného kola Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 - mesto Hriňová ako jej jediný zástupca. Do piateho ročníka Ceny Rady Európy za krajinu bolo celkovo nominovaných 13 projektov zo zmluvných strán Európskeho dohovoru o krajine.

Cena Rady Európy za krajinu bola udelená litovskému projektu “Regeneration of Daugavpils Fortress to Preserve Cultural and Historical Objects”, ktorý realizoval Daugavpils City Council.

Slovenská republika získala špeciálne uznanie medzinárodnej poroty za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“, ktorý bol zameraný na zachovávanie krajiny hriňovských lazov a agrárnych historických krajinných štruktúr, vytváranie podmienok pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjanie lokálneho trhu, turistického potenciálu, zachovávanie kultúrneho dedičstva, ekonomický rozvoj vidieka s ohľadom na uchovávanie jeho identity a rozmanitosti.

Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získali v tomto ročníku okrem Slovenskej republiky aj ďalšie tri projekty:
· Belgicko - mesto Liège za projekt „The hillside of the Citadel in Liège: 1999-2010. From an enclosure to a network“,
· Taliansko - Department of Cultural Heritage and Identity of Sicily za projekt „Landscape Regeneration of the Landscape and Archaeological Park of the Valley of the Temples in Agrigento“,
· Nórsko – Municipality of Oslo, Agency for Urban Environment za projekt „Alna Environmental Park: a blue green corridor of biodiversity, recreational opportunities and sustainable urban water management“.

Cena Rady Európy sa udeľuje v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine miestnym a regionálnym orgánom a nimi zriadeným zoskupeniam, ktoré zaviedli takú stratégiu alebo opatrenia na ochranu, manažment a/alebo plánovanie krajiny, ktoré sa ukázali byť trvalo účinnými, a  preto môžu slúžiť ako príklad pre iné územné orgány v Európe. Cena môže byť tiež udelená mimovládnym organizáciám za ich osobitne významný príspevok k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny.

Vyhlasovateľom Ceny Slovenskej republiky za krajinuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a organizáciu udeľovania ceny zabezpečujenárodný koordinátorSlovenská agentúra životného prostredia.

Viac informácií o  5. ročníku Ceny Rady Európy za krajinu nájdete tu: https://rm.coe.int/1680709153