hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ZELENÝ SVET: JE TO V MOJICH RUKÁCH

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti - Zelený svet. Prostredníctvom jubilejnej témy Je to v mojich rukách vyzýva mladých ľudí a prvýkrát aj ich pedagógov, aby sa zamysleli nad aktuálnymi enviroproblémami a ich riešením a následne svojou tvorbou a aktivitami vyjadrili svoj osobný postoj k tejto téme.

Organizátori pripomínajú, že dôsledky ľudského ega, túžby po moci a prepychu zapríčiňujú dennodenné drancovanie a znečisťovanie prírody. Lesy sa menia na plantáže, ovzdušie je zamorené nadmernými emisiami, ohrozená je biodiverzita, rieky a moria sú zaplavené plastami... Za nešetrný prístup k prírode sme potrestaní extrémnymi prejavmi počasia, lokálne problémy sa menia na globálne a ovplyvňujú život na celej Zemi. Pritom stačí začať maličkosťami, zamýšľať sa nad vecami, ktoré každodenne robíme. Kvalitu životného prostredia ovplyvňuje napr. aj spotreba vody a energie, nakladanie s odpadom a mnoho iných faktorov... Stojíme na križovatke a rozhodujeme sa, akú budúcnosť chceme. Práve teraz je podľa organizátorov čas si vybrať a konať.Je to v mojich rukách.“

Práce odrážajúce túto aktuálnu tému môžu žiaci a študenti zaregistrovať v predpísanom formáte do dvoch súťažných kategórií: 1.Kresba, maľba, grafika, kombinované technikya komiks, animovaný film a 2. Literárna tvorba. 3. kategória Tvorivý pedagóg je určená pre učiteľov, ktorí môžu svoju tvorivosť preukázať formou enviroaktivít na tému Odpady. Podmienkou zaradenia práce a enviroaktivít do súťaže je registrácia cez online formulárzaslanie prác a súťažných podkladov s náležitosťami, ktoré nájdete v zverejnených propozíciách na http://zelenysvet2020.sazp.sk/. Uzávierka súťaže je stanovená na 26. júna 2020, jej výsledky budú zverejnené na webovej stránke súťaže a víťazné práce budú vystavené počas festivalu environmentálnych výučbových programov Šiška.

Poslaním súťaže Zelený svet je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter. SAŽP požiadala o záštitu nad jubilejným ročníkom súťaže Zastúpenie Európskej komisie a Komisiu pre UNESCO na Slovensku.