hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva na predkladanie návrhov na aktivity v oblasti spolupráce – s termínom realizácie v roku 2024

ilustračný obrázok Aktivity v oblasti spolupráce sú inovatívne akcie v prospech mobility a vytvárania sietí (napr. konferencie, semináre, workshopy, školiace kurzy, študijné návštevy atď.). Návrhy projektov musia byť zamerané na budovanie kapacít prostredníctvom prenosu a zdieľania know-how, najmä z členských štátov SEI EÚ do členských štátov SEI mimo EÚ. Zúčastniť sa môžu verejné a súkromné inštitúcie registrované v členskom štáte SEI, ako i mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie.

 

Výzva je smerovaná na podporu činnosti v rámci dvoch špecializovaných segmentov:

Implementáciu Akčného plánu SEI 2021 – 2023

Riešenie dôsledkov ruskej agresie voči Ukrajine pre región SEI

Celková suma sprístupnená v rámci tejto výzvy je 420 000 Eur, rozdelená je nasledovne:

Implementácia Akčného plánu SEI: cca 230 000 Eur + dodatočná suma do výšky 90 000 Eur na spolufinancovanie návrhov, ktoré vo fázach hodnotenia spĺňajú požiadavky stanovené pre vlajkové podujatia SEI (pozri časť 5.4. Výzvy – dokument v rámci odkazu nižšie).

Riešenie dôsledkov ruskej agresie voči Ukrajine pre región SEI: do 100 000 Eur na návrhy zamerané na riešenie dôsledkov ruskej agresie proti Ukrajine pre región SEI.

Termín na podanie návrhov: piatok 13. októbra 2023 do 23:59 hod. SEČ

Kompletná dokumentáciu k výzve nájdete po kliknutí na tento odkaz