hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Jedenásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko podporí sanáciu envirozáťaží – druhá fáza projektov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí jedenásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží druhej fázy projektov, pri ktorých prechádza povinnosť sanácie na štát a ktorých prvá fáza bola podporená z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020. Na tento účel je vo výzve alokovaných vyše 21 miliónov eur.

Oprávneným žiadateľom je výlučne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Celková výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve za zdroj EÚ (Kohézny fond) je 21 129 655,00 eur. Oprávneným územím, na ktorom bude realizovaná druhá faza projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je územie Bratislavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.

Úplné znenie výzvy na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle www.itms2014.sk.