hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021-2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 13.7.2021.
Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov.
Výzva sa týka tzv. štandardných projektov, strategických integrovaných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a operačných grantov pre mimovládne organizácie.

Alokácia výzvy pre jednotlivé oblasti podpory a termíny uzávierky výzvy pre štandardné projekty:

názov alokácia uzávierka
Ochrana prírody a biodiverzity
Príroda a biodiverzita 132 470 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Riadenie v oblasti Príroda 3 000 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Obehové hospodárstvo a kvalita života
Obehové hospodárstvo – Odpad, Vzduch, Voda, Pôda, Hluk, Chemikálie, Bauhaus 95 420 656 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Riadenie v oblasti Životné prostredie 5 000 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy
Zmiernenie zmeny klímy 30 500 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Adaptácia na zmenu klímy 30 500 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Riadenie a informovanie v oblasti Ochrana klímy 8 000 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Prechod na čistú energiu
Prechod na čistú energiu 94 500 000 € 12.1.2022 17:00 SEČ

Alokácia a termíny uzávierky pre ostatné typy projektov:

názov alokácia uzávierka
strategické projekty
Strategické prírodné projekty (SNAPs) 70 000 000 € 19.10.2021 17:00 SEČ
Strategické integrované projekty (SIPs) v oblasti Životné prostredie 52 800 000 € 19.10.2021 17:00 SEČ
Strategické integrované projekty (SIPs) v oblasti Ochrana klímy 35 000 000 € 19.10.2021 17:00 SEČ
projekty technickej pomoci
Projekty technickej pomoci na prípravu SNAPs 170 053 € 22.09.2021 17:00 SEČ
Projekty technickej pomoci na prípravu SIPs v oblasti Životné prostredie 287 829 € 22.09.2021 17:00 SEČ
Projekty technickej pomoci na prípravu SIPs v oblasti Ochrana klímy 350 000 € 22.09.2021 17:00 SEČ
operačné granty
Operačné granty pre mimovládne organizácie – Rámcové partnerstvá 37 110 000 € 28.09.2021 17:00 SEČ

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke programu LIFE.
Dokumenty k výzvam je možné nájsť na Funding and Tenders Opportunities Portal.

Otázky a odpovede k výzve budú predmetom podujatia Q&A Session, ktoré sa uskutoční online formou v dňoch 8.-9.9.2021. Bližšie informácie o podujatí nájdete tu: LIFE Call for Proposals 2021 - Q&A Session.

Informácie o programe LIFE v Slovenskej republike nájdete tu: LIFE 2021-2027.