hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Trinásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko dofinancuje vodohospodársky projekt v CHVO Žitný ostrov

ilustračný obrázok

 

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov z nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí trinásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu druhej fázy projektu s názvom „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“. Na tento účel je vo výzve alokovaných viac ako 9 miliónov eur.

Cieľom výzvy je podporiť druhú fázu vodárenského projektu, ktorý zlepší odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii do 2000 EO situovanej na území Bratislavského samosprávneho kraja. Projekt sa bude realizovať v obci Hrubý Šúr, ktorý je súčasťou Chránenej vodohospodárskej oblasti prirodzenej akumulácie vôd Žitný ostrov.

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy je výlučne obec Hrubý Šúr, nakoľko prvá fáza projektu bola podporená z prostriedkov predošlého programového obdobia 2014 – 2020. Výzva je s alokáciou 9 083 519,45 eur z prostriedkov Kohézneho fondu (85 %), ku ktorým bude prirátaná suma Štátneho rozpočtu SR (10 %) a spolufinancovanie prijímateľa (5 %).

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.itms2014.skwww.eurofondy.gov.sk.