hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štrnásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko dofinancuje druhú fázu projektov zameraných na budovanie verejnej kanalizácie v aglomeráciách v Nitrianskom a Trnavskom kraji

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí štrnásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu druhej fázy projektov vo vybraných aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov. Na tento účel je vo výzve alokovaných vyše 46 miliónov eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Združenie obcí Veselé ČOV a obec Vrakúň. Vo výzve je alokovaných 46 871 245,00 eur z prostriedkov Kohézneho fondu (85 %), ku ktorým bude v závislosti od právnej formy oprávneného žiadateľa prirátaná suma Štátneho rozpočtu SR (10 %, resp. 5 %) a spolufinancovanie prijímateľa (5 %, resp. 10 %). Oprávneným územím, na ktorom bude realizovaná druhá fáza projektov, je územie Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Výzva reaguje na záväzky Slovenska voči Európskej únii, vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a tiež smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.itms2014.skwww.eurofondy.gov.sk.