hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stanovisko k otvorenému listu aktivistov Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia ukončilo prípravu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales a je odhodlané ho doviesť do úspešného konca.

Resumé krokov

1. Príprava vyhlásenia

Po rokoch neúspešných rokovaní so súkromnými vlastníkmi lesov dosiahlo ministerstvo v marci tohto roku dohodu so spoločnosťou BESTRY s.r.o., ktorá vlastní lesné pozemky v jadrovej časti rezervácie (353,3 hektára). Spoločnosť súhlasila so zámenou za iné lesné pozemky vo vlastníctve štátu.

Vzápätí ministerstvo iniciovalo ( v zmysle zákona 543/2002), aby správcovia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu vytypovali pozemky vhodné na zámenu. Na túto iniciatívu v marci 2020 pozitívne zareagoval štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič.

Týmto sa odstránila dlhoročná bariéra, ktorá bránila plnohodnotnej ochrane unikátneho územia. Zdôrazňujeme, že prírodná rezervácia Vihorlatský prales pokrýva lokalitu starých bukových lesov a pralesov, vyhlásených UNESCOm za lokalitu svetového prírodného dedičstva.

Na základe tejto úspešnej iniciatívy Ministerstvo životného prostredia SR mohlo v apríli 2020 odoslať žiadosť na ministerstvo pôdohospodárstva, aby zrealizovalo dosiahnutú dohodu o zámene pozemkov. V zmysle zákona o lesoch (326/2005 zz) malo zabezpečiť právne kroky k zámene pozemkov, s ktorou vyslovili súhlas obe strany zámeny.

Minister Ján Budaj pozval 15. 6. 2020 ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na rokovanie na MŽP, pri ktorom okrem iného odznelo aj uistenie, že v termíne do 10 dní ministerstvo pôdohospodárstva dorieši dohodnutú zámenu lesných pozemkov.

Minister životného prostredia nepochybuje o tom, že potrebné administratívno-právne kroky, aby mohlo dôjsť k vyhláseniu prírodnej rezervácie Vihorlatský prales, ministerstvo pôdohospodárstva uskutoční, a to čo v najkratšom termíne.

2. Reakcia na hromadnú pripomienku za ochranu Morského oka

Ministerstvo životného prostredia plní aj ďalší cieľ, ktorý minister Ján Budaj prijal za svoj po diskusii s predstaviteľmi hromadnej pripomienky, ktorú podporilo vyše 70 000 signatárov. Títo signatári sa dožadovali, aby aj jazero Morské oko a jeho okolie bolo v rezervácii Vihorlatský prales zaradené do najvyššieho stupňa ochrany.

V minulosti bolo totiž Morské oko a jeho okolie navrhované na ochranu v nižšom, štvrtom stupni. Angažovaná verejnosť ale vyslovovala podozrenie, či neprichádza ku skrytej príprave budúcej výstavby v okolí Morského oka.

Minister Ján Budaj návrh upravil tak, že Morské oko má byť územím s najvyšším stupňom ochrany.

"Som presvedčený, že vyhláseniu prírodnej rezervácie Vihorlatský prales nič nebráni. Ján Mičovský je priaznivcom ochrany starých bukových lesov a pralesov Karpát a ak ho niečo brzdilo v konaní, tak to mohli byť iba formálne prekážky. Návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales chcem predložiť na augustovom rokovaní Vlády SR," zdôraznil na záver minister Budaj.