hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Dňa 26. marca 2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.
Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači. Traja uchádzači dali súhlas so zverejnením svojich osobných údajov:
· Mgr. art. Karolína Balašková
· Mgr. Eva Bartošová
· Mgr. Dušan Šácha, PhD.
Výberová komisia mala 5 členov:
· Ing. Daša Turbová, generálna tajomníčka služobného úradu, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
· Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
· Mgr. Martina Blatnická, riaditeľka Odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
· Bc. Pavel Herich, speleológ, Správa slovenských jaskýň
· Ján Lakota, zástupca zamestnancov, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila 26. mája 2021 formou osobných pohovorov s uchádzačmi. V rámci 40 minút dostal každý z uchádzačov 5 otázok určených na overenie ich odborných vedomostí týkajúcich sa relevantnej legislatívy a fungovania inštitúcie. Okrem týchto otázok dostal každý uchádzač otázky na preverenie manažérskych kompetencií, ktoré boli identifikované ako najkľúčovejšie pre výkon funkcie riaditeľa, ako aj otázku týkajúcu sa morálnych dilem, s ktorými sa uchádzači v minulosti stretli.
V prvej časti mohli uchádzači získať najviac 50 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v priemere najmenej 37,5 bodu.
Viac ako 37,5 bodu získali a kritériám prvej časti vyhoveli:
· Mgr. art. Karolína Balašková 40,6 bodu
· Mgr. Eva Bartošová 37,6 bodu

Druhá časť sa uskutočnila v ten istý deň formou verejného vypočutia. Uchádzači prezentovali svoju koncepciu rozvoja Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a odpovedali na otázky výberovej komisie a internetového publika. Výberová komisia hodnotila koncepciu uchádzača, motiváciu, pre ktorú sa uchádzajú o funkciu riaditeľa a reprezentatívnosť ich komunikácie. Na úspech v druhej časti bolo potrebné získať v priemere 52,5 bodu.

Viac ako 52,5 bodu získali a kritériám druhej časti vyhoveli títo uchádzači:
· Mgr. art. Karolína Balašková 62,2 bodu
· Mgr. Eva Bartošová 54,2 bodu
Výberová komisia sa v rámci hodnotenia osobnej integrity rozhodla neodrátať body žiadnemu z uchádzačov, ktorí postúpili do druhej časti výberového konania. Hodnotenie osobnej integrity bolo založené na hodnotení otázky týkajúcej sa morálnej dilemy v rámci prvej časti, ako aj dostupné informácie o medializovaných kauzách, obchodných vzťahov so štátom či prípadné plagiátorstvo týkajúce sa predložených koncepcií a ich prezentácie alebo komunikáciu na sociálnych sieťach. Výberová komisia mohla odrátať uchádzačom body v rozmedzí 0 až -50 bodov.

Na to, aby bol uchádzač úspešný a vyhovel v rámci výberového konania, musel uspieť v oboch častiach výberového konania a získať najmenej 90 bodov.
Viac ako 90 bodov získali dvaja uchádzač:
1. Mgr. art. Karolína Balašková 102,8 bodu
2. Mgr. Eva Bartošová 91,8 bodu
Zápisnica z výberového konania
Záznamy z verejného vypočutia uchádzačov je možné nájsť na Facebookovej stránke Ministerstva.