hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Predkladanie investičných návrhov – plánované projekty v oblasti dekarbonizácie priemyslu a energetiky - indikatívny zoznam investícií na roky 2023 – 2024

ilustračný obrázok

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pracuje na zbere údajov o plánovaných investíciách v oblasti dekarbonizácie priemyslu a energetiky na Slovensku. Takto identifikované projekty je možné následne podporiť v rámci výziev k niektorej zo schválených schém štátnej pomoci alebo zaradiť na indikatívny zoznam investícií, ktoré Slovenská republika v budúcnosti zamýšľa podporiť z prostriedkov Modernizačného fondu.

V súčasnosti sú schválené:

  1. Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu (predpokladaná celková výška je 750 000 000 EUR na obdobie rokov 2022 – 2030), ktorá je zacielená na podporu opatrení na dekarbonizáciu a energetickú efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nepredlžujú využívanie tuhých fosílnych palív, čo povedie k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov, postupnému vyraďovaniu fosílnych palív, lepšej energetickej účinnosti, ako aj spravodlivému prechodu v regiónoch závislých od uhlíka.
  2. Schéma štátnej pomoci pre teplárenstvo (predpokladaná celková výška je 1 miliarda EUR na obdobie rokov 2022 – 2030) zameraná na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti.

V procese prípravy:

Schéma štátnej pomoci pre teplárenstvo na výrobu tepla/chladu z obnoviteľných zdrojov energie.

Aktuálne platný Indikatívny zoznam investičných návrhov (pdf, 429 kB).

V súvislosti so zberom údajov o plánovaných investíciách v oblasti dekarbonizácie priemyslu a energetiky, ako aj prípravou indikatívneho zoznamu investícií si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie informácií o projektoch presahujúcich 1 mil. eur najneskôr do 21. augusta na e-mailové adresy (vo forme vyplneného formuláru na zaslanie investičných návrhov): ,

Formulár pre zaslanie investičných návrhov (ZIP, 11,3 kB)