hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o vyhlásení výzvy LIFE 2024

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027, ktorú vyhlásila Európska komisia s celkovou alokáciou 571 mil. €. Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov. Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, akčných grantov, strategických integrovaných projektov, strategických projektov na ochranu prírody, projektov technickej pomoci, operačných grantov a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

Alokácie a termíny uzávierky jednotlivých výziev:

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke programu LIFE.
Dokumenty k výzvam sú zverejnené na Funding and Tender Opportunities Portal.
Virtuálne informačné online podujatie k jednotlivým výzvam sa uskutoční v dňoch
23.-26. apríla 2024. Registrácia na podujatie a bližšie informácie o podujatí: EU LIFE24 Info Days.