hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o konaní skúšky odbornej spôsobilosti

Vzhľadom na končiacu platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov z biopalív a biokvapalín podľa zákona č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), si Vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR organizuje preskúšanie podľa § 14e písm. c) zákona. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa predĺži o ďalších päť rokov, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti (§ 14d ods. 6 zákona).

Skúšobná komisia MŽP SR bude zasadať dňa 12. apríla 2022 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR, Bukureštská ul. č. 4 (v zasadacej miestnosti na 1. poschodí), v Bratislave.
Písomná časť preskúšania sa začne o 10.00 hod.

V prípade záujmu o predĺženie platnosti osvedčenia si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie Vašej účasti, resp. účasti odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu emisií vo Vašej spoločnosti, na uvedenom preskúšaní v termíne do 5. apríla 2022 na emailovú adresu .