hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

O Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 zabojuje 7 projektov

Do šiesteho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR 17. marca 2020, bolo prihlásených 8 realizovaných projektov. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov splnilo v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom - Slovenskou agentúrou životného prostredia 7 kandidátov.

 1. Občianske združenie Ekoenergia
  Projekt: Bioklimatický Park Drienová
 2. Mesto Holíč
  Projekt: Návrat k barokovej krajine Holíč - Kopčany
 3. Občianske združenie K prameňom Bebravy
  Projekt: K prameňom Bebravy
 4. Občianske združenie kRAJ
  Projekt: Včelí kRaj
 5. Občianske združenie Levický okrášľovací spolok
  Projekt: Levický okrášľovací spolok
 6. Národný Trust, nezisková organizácia
  Projekt: Víkend otvorených parkov a záhrad
 7. Združenie na záchranu Lietavského hradu
  Projekt: Združenie na záchranu Lietavského hradu

Nominované projekty budú odprezentované v auguste 2020 pred odbornou komisiou, ktorá pozostáva z odborníkov z oblasti starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a  neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotí komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnú prezentáciu a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni. Na základe sumarizácie výsledkov určí laureáta ceny, ktorý získa nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Slovenská republika ju udeľuje v dvojročnom cykle, v každom párnom roku, na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a s cieľom následnej nominácie laureáta na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine.

Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2020 nájdete na webovom sídle ceny www.cenazakrajinu.sk, v časti aktuálny ročník a v časti na stiahnutie.


Kontakty:

Vyhlasovateľ ceny:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Národný koordinátor ceny:
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2020:
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2020:
Mgr. Iveta Bohálová, Slovenská agentúra životného prostredia
email: cenazakrajinu@sazp.sk
tel.: 048 / 43 74 174