hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerská návšteva v SEV Dropie

ilustračný obrázok

Nové vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) v utorok 21. júla navštívilo Stredisko environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Obaja štátni tajomníci a externý poradca Ministra životného prostredia Jána Budaja boli v areáli pracovne prvýkrát. Do pobytového zariadenia, ktorého zriaďovateľom je SAŽP, ich pozval generálny riaditeľ Tomáš Orfánus.

SAŽP mala kedysi päť takýchto pobytovo-vzdelávacích stredísk. Od roku 2011 z rozhodnutia vtedajšieho vedenia MŽP SR však došlo k postupnému zániku pracovísk v Modre, na Teplom vrchu, v Spišskej Sobote a v Regetovke. Ostalo len stredisko Dropie, obklopené Chráneným vtáčím územím Ostrovné lúky. Areál vplyvom viacerých dôvodov chátral a chýbali mu zásadné investície. Vďaka finančným prostriedkom z Operačného programu kvalita životného prostredia a Nórskemu finančnému mechanizmu by sa postupne malo z tohto miesta vybudovať modelové živé laboratórium pre zmenu klímy. Vedenie SAŽP preto oboznámilo hostí z ministerstva s pripravovanými projektami Climate change and environment education centre (Living Lab) in Dropie (FM EHP a NFM)Národným projektom Envirocentrum Dropie (OP KŽP).

V rámci programu prebehla aj krátka kontrola stavebných prác na projekte Obnova SEV SAŽP Dropie financovaného z OP KŽP, kde rekonštrukciou administratívnej budovy dôjde k zníženiu spotreby energie, k zlepšeniu tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov. V záhradnom areáli Dropie si zase hostia prezreli náučný interaktívny chodník, jazierko s bioremedáciou, hmyzí hotel či ďalšie výstupy z projektov Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE+) a Chute Podunajskej prírody (INTERREG V-A HU-SK) v exteriéri.

Nové vedenie Ministerstva životného prostrediaNové vedenie Ministerstva životného prostrediaNové vedenie Ministerstva životného prostredia