hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

Zo zákona 305/2018 Z.z. vyplýva pre MŽP SR povinnosť informovať každoročne k 15. júlu verejnosť o kvalite vôd v jednotlivých chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci kalendárny rok. Výsledky monitoringu sú významným príspevkom pre formulovanie programu opatrení pripravovanej aktualizácie Vodného plánu Slovensko. 

Správu sa nachádza: https://www.minzp.sk/voda/spravy-chvo/