hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Konferencia RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

ilustračný obrázok

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa konferencia uskutoční ako jednodňové podujatie v Bratislave. V prípade, že to situácia umožní v tom čase s platnými nariadeniami a obmedzeniami by sa konferencia uskutočnila aj naživo, ale v každom prípade bude súbežne vysielaná aj online.

Cieľom konferencie je osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy. Konferencia je určená pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

Je to priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky.

Veríme, že Vás aktuálne témy konferencie zaujmú a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami v Bratislave, alebo vo virtuálnom prostredí. 

Možnosť online prihlásenia prostredníctvom webu www.kongres-studio.sk

Uzávierka predbežných prihlášok je 16. 4. 2021.

recyklacia-odpadov-2021-i-informacia (pdf, 1MB)