hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kam s odpadom z testovania na COVID-19? Ministerstvo životného prostredia zverejnilo zoznam

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo prvé dve poverenia pre spoločnosti, ktoré môžu zneškodňovať odpad vzniknutý z testovania na COVID-19. Ide o 2 prevádzky – zariadenie na energetické využitie odpadov Kokšov – Bakša, prevádzkovateľom je spoločnosť Kosit, a.s., a zariadenie na energetické využitie odpadov Bratislava, prevádzkovateľom je spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), a.s. Prepravu odpadu do zariadení zabezpečí 133 subjektov.

Prevádzkovatelia odberných miest a samosprávy sa v prípade problémov s odvozom odpadu môžu obrátiť na niektorú spoločnosť oprávnenú na prepravu odpadu z testovania na COVID-19. Kompletný zoznam nájdete na webovej stránke ministerstva.

 

ZOZNAM SPOLOČNOSTÍ OPRÁVNENÝCH NA PREPRAVU ODPADU KATALÓGOVÉ ČÍSLO 18 01 03 V SÚLADE SO ZÁKONOM č. 79/2015 Z. z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

BRATISLAVSKÝ KRAJ:

 

Názov spoločnosti:

Kontaktné údaje:

1.

Remas, servis s.r.o.

Šaštínska 3, 841 04 Bratislava

2.

Dandar s. r. o.

Agátová 3428/ 5 D, 841 02 Bratislava 42

3.

EPA Plus s.r.o.

Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava

4.

Univerzitná nemocnica Bratislava

Pažítková 4, 821 01 Bratislava

5.

Odyseus, občianske združenie

Haanova 10, 852 23 Bratislava

6.

EBA, s.r.o.

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

7.

Marius Pedersen a.s.

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

8.

ROMAG spol. s r.o.

Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec

9.

PUERTA s.r.o.

Miletičova 5, 821 08 Bratislava

10.

ADOS s.r.o.

Poľná 4, 901 01 Malacky

11.

TRANSPLUS SLOVENSKO

Rohožník 906 38 Rohožník

12.

DEKONTA s.r.o.

Hattalova 1071/8, 831 03 Bratislava

13.

Odvoz a likvidácia odpadu a. s.

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

 

 

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ:

 

Názov spoločnosti:

Kontaktné údaje:

14.

DETOX s.r.o.

Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

15.

DETOX s.r.o.

Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, 979 01 Rimavská Sobota

16.

Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Marius Pedersen, a.s., Prevádzka Zvolen
Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 960 01 Zvolen

17.

DETOX s.r.o.

Tulská 5306/83, B. Bystrica

18.

Ján Moniš – MONY motor

Trieda SNP 29, B. Bystrica

19.

Waste transport a.s.

Novomeského 1, Trenčín

20.

LAVAL DEFENCE s.r.o.,

Nová 15, B. Bystrica

21.

GAMHA, s.r.o.,

Stromová 5/2139, B. Bystrica

22.

COCP, s.r.o.,

Bakossova 3, B. Bystrica

23.

CONFAL a.s.,

ČSA 13, B. Bystrica

24.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica,

Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

25.

DETOX s.r.o.,

Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica

26.

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

prevádzka: Areál regionálnej skládky odpadov Banská Bystrica – Šalková

27.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

28.

DETOX s.r.o.

Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, závod Rimavská Sobota, Košická cesta 2923, 979 01 Rimavská Sobota

29.

Marius Pedersen a. s.

Prevádzka Zvolen
Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

30.

Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, Žiar nad Hronom

Súľov 17, 013 52 Súľov - Hradná

31.

Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, 966 01 Bzenica

Sadová 3003/7, 916 01 Stará Turá

32.

Centrum Podpory Banská Bystrica, Ul. 9. mája č. 1, Banská Bystrica

Prevádzka:
-OR PZ, Chrásteka 123, Žiar nad Hronom
- OO PZ, Chrásteka 123, Žiar nad Hronom
-Úrad justičnej a kriminálnej polície PZ, Ul. SNP 128, Žiar nad Hronom

33.

Svet zdravia a.s., Digital park II.,

Svet zdravia a.s., Digital park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
-Všeobecná nemocnica, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom

 

 

 

KOŠICKÝ KRAJ:

 

Názov spoločnosti:

Kontaktné údaje:

34.

AGB ekoservis, s.r.o.

Pražská 2, 040 11 Košice

35.

Kosit, a. s.

Rastislavova 98, 043 46 Košice

36.

EKOSERVIS Košice s.r.o.

Podnikateľská 20, 040 17 Košice

37.

synlab slovakia s.r.o.

Limbova 5, 831 01 Bratislava, prevádzka: Opatovská cesta 10, Košice

38.

Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka Cesta do Hanisky 11, Košice

39.

EKOSERVIS Košice s.r.o.

Rastislavova 43, Košice

40.

synlab slovakia s.r.o.

Opatovská cesta 1735 Trenčín, prevádzka Bočiarska 15,Košice

41.

Marius Pedersen, a.s.

Rastislavova 98, Košice

42.

Záchranná služba
Košice, príspevková
organizácia

Rastislavova 43, 041 90 Košice

43.

EDEMI, s. r. o.

Rešica149, 044 73, Rešica

44.

Ing. Rudolf Šuňavský,
ENVIS – environmentálne služby

Saleziánov 6, 071 01 Michalovce,

45.

Brantner Nova s.r.o. Sp. N. Ves

Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves

46.

REUMED s.r.o. Sp. N. Ves

Kollárová 2558/12, 052 01 Sp. Nová Ves

 

 

 

NITRIANSKY KRAJ:

 

Názov spoločnosti:

Kontaktné údaje:

47.

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Korytovská 20, 951 41 Lužianky

48.

PolyStar s.r.o.

Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky

49.

DUSLO, a.s.

Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

50.

Agro – Eko group, s.r.o.

Kollárova10976/6, 940 02 Nové Zámky

51.

Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, Bratislava
Prevádzka Mochovce
Mochovce 1/1, 935 32 Kalná nad Hronom

52.

Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, Bratislava
Prevádzka Žirany 474, Žirany

53.

Waste Recycling, a.s.,

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

54.

NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.

Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany

55.

Tekovská ekologická s.r.o.

Nový Tekov 133, 93533 Nový Tekov

56.

DSP s. r. o.

Družstevná 547, 951 04 Veľký Lapáš

57.

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Nábrežie mládeže 571, 949 01 Nitra

58.

AVP Autodoprava s.r.o.

Veľký Lapáš 192, 951 04 Veľký Lapáš

59.

ELKAPO s.r.o.,

Cabajská cesta p.p. 5D, 950 16 Nitra

60.

ENERGONET NITRA, s.r.o.

Novozámocká 184, 949 05 Nitra

61.

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Korytovská 20, 951 41 Lužianky

62.

Remarkplast Slovakia, s. r.o.

Štúrova 1249, 952 01 Vráble

63.

Ľubomír Žigo ECO CENTRUM

Na Hôrke 54/36, 949 11 Nitra

64.

Eko-Vis s.r.o.

Lehota 616, 951 36 Lehota

65.

VegaTop, s.r.o.

Školská 797, 951 35 Veľké Zálužie

66.

Agro – Eko group, s.r.o.

Kollárova10976/6, 940 02 Nové Zámky

67.

Bemia plus s.r.o.

Markusova 534/2, 942 01 Šurany

68.

PolyStar s.r.o.

Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky

69.

NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.

Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany

70.

Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

 

 

 

PREŠOVSKÝ KRAJ:

 

Názov spoločnosti:

Kontaktné údaje:

71.

EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa

Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

72.

FECUPRAL, spol. s r.o.

Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš, prevádzka Jilemnického 2, Prešov

73.

Marius Pedersen, a.s.,

Opatovská 1735, Trenčín

74.

AGB ekoservis s.r.o.,

Pražská 2, Košice

75.

Marius Pedersen, a.s.,

Opatovská 1735, Trenčín, Prev. Žakovce

76.

FINEKOL, s.r.o.

059 76 Mlynčeky 146

77.

Marius Pedersen, a.s.,

Opatovská 1735, Trenčín

78.

ENVIROBAL, s.r.o.

Keratsínske námestie 1, 080 01 Prešov

79.

ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

Korytovská 20, 951 41 Lužianky

80.

Fecupral, spol. s r.o.

Ľudovíta Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš

81.

EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa

Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

82.

RAMEKO, s.r.o.

Čaklov 6, 094 35

83.

Anna Krištanová – Ekologické služby

Petrovce 125, 094 31 Petrovce

84.

Brantner Poprad s.r.o.

Nová 76, 058 01 Poprad

85.

Alpha medical, s.r.o.

Záborského 2, 036 01 Martin Laboratóriá Klinickej biochémie a mikrobiológie, ul. Hviezdoslavova 37/46 Stropkov

 

 

 

TRENČIANSKY KRAJ:

 

Názov spoločnosti:

Kontaktné údaje:

86.

ALMI-EKO, s.r.o.

Botanická 1720/15, 949 01 Nitra

87.

Kopaničiarska odpadová spoločnosť

Kostolné 390, 916 13 Kostolné

88.

ALMI-EKO, s.r.o.

Nitra

89.

ISG│DRS, spol. s r.o.,

Trenčín

90.

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o

Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

 

 

 

TRNAVSKÝ KRAJ:

 

Názov spoločnosti:

Kontaktné údaje:

91.

VEPOS – Skalica,

Rybničná 1, 909 01 Skalica

92.

Poliklinika Senica n. o.,

Sotinská ul. 1588, 905 01 Senica

93.

DETOX s. r. o., B. Bystrica,

prevádzka Coburgova ulica 84/2263, 917 02 Trnava

94.

FCC Trnava, s.r.o.

Trnava

95.

Gulázsi s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda

96.

KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o,

925 54 Pusté Sady 131

97.

ADA GROUP s.r.o.,

Bratislavská 1611/74, 924 01 Galanta

98.

ADA WASTE, s.r.o.

925 51 Šintava 736

99.

Poliklinika Senica n.o.

Senica

100.

VEPOS – Skalica,

Rybničná 1, 909 01 Skalica

101.

ENVIRO-LEG s.r.o.

Priemyselná 10, 918 38 Trnava

102.

TE-SK, s.r.o.,

Ružindolská 14, 917 01 Trnava

103.

Eastern Capital s.r.o.,

Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

104.

DETOX s. r. o.,

Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

105.

FCC Trnava, s.r.o.,

Priemyselná 5, Trnava

 

 

 

ŽILINSKÝ KRAJ:

 

Názov spoločnosti:

Kontaktné údaje:

106.

Eduard Mittelham

Do parku 448/8 010 03 Žilina

107.

SANAMEDO s.r.o.

Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina

108.

FCC Slovensko, s.r.o.

Bratislavská 18 900 51 Zohor

109.

ARCHÍV SB, s.r.o.,

Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš

110.

OZO, a.s.,

Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

111.

Alpha medical, s.r.o., (súčasný názov UNILABS Slovensko, s.r.o.)

043/4220041 Záborského 2, 036 01 Martin

112.

3R Group, s.r.o.

Lietavská Svinná – Babkov, 013 11

113.

EKO KALIBRA, s.r.o.

Kolárovice 194, 013 54

114.

CEPiS, s.r.o.

Sidónie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytča

115.

Kysucká nemocnica s poliklinikou

Čadca

116.

FCC Slovensko, s.r.o.

Bratislavská 18, 900 51 Zohor, prevádzka: Spaľovňa odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto

117.

KLF-ENERGETIKA, a.s.

Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto,

118.

Prvá ekologická s.r.o.,

Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto,

119.

ARCHÍV SB, s.r.o.

Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš

120.

Katarína Kozáková Kalasová NOVOKOV

Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky

121.

ŽOS-EKO, s.r.o.

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky

122.

EKOMAR SK, s.r.o.

Turčianske Kľačany 265, 038 61 Vrútky

123.

EKOTUR, s.r.o.

Sucháčkova 4396/3, 036 01 Martin

124.

Brantner Fatra s.r.o.

Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin

125.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany

126.

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, 036 59 Martin

127.

WAMP, s.r.o.

Námestovo

128.

STAVPOČ s.r.o.

Námestovo

129.

Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

130.

Alpha medical, s.r.o., (súčasný názov UNILABS Slovensko, s.r.o.)

Záborského 2, 036 01 Martin

131.

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Mieru 549/16, 028 01 Trstená

132.

T+T, a.s.

Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

133.

Enviconsult, spol. s r.o.

Obežná 7, 010 08 Žilina