hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informačná platforma Zelené hospodárstvo prezentuje aj zelené riešenia mimovládnych neziskových organizácii

ilustračný obrázok

Zelené hospodárstvo – informačná platforma, ktorá je prevádzkovaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a spravovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia rozšírila svoju pôsobnosť okrem podnikateľov a samospráv aj o prezentáciu zelených riešení mimovládnych neziskových organizácii.

V súčasnej situácii, keď sa Slovenská republika podpisom prihlásila k iniciatíve na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky (majú pomôcť pri obnove hospodárstva po pandémii v Európe) je nevyhnutné zdieľanie informácií a príkladov dobrých riešení, ktoré tento zelený reštart podporia. Informačná platforma Zelené hospodárstvo otvára možnosti prezentácie zelených riešení subjektom, ktoré majú záujem o smerovanie k hospodárstvu založenému na investíciách a ktoré sú v súlade ako s potrebami človeka, tak aj životného prostredia.

Na zapojenie čo najširšieho spektra zainteresovaných subjektov začalo Zelené hospodárstvo poskytovať priestor aj na prezentáciu mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú činné v oblasti aktivít smerujúcich k podpore prechodu na zelené hospodárstvo. Občianske združenia Ekocharita Slovensko Slovensku – kontajnerový zber oblečenia, Sobi.eco – výroba recyklovaného oblečenia z plastových fliaš, Kompostujme – domáce kompostovanie pomocou dážďoviek a Inštitút cirkulárnej ekonomiky – inovatívne riešenia v oblasti obehového hospodárstva už patria medzi tých, ktorý medzi prvými ponúkajú svoje zelené riešenia na využitie či inšpiráciu.

Informačná platforma poskytuje všeobecné informácie, databázu firiem a ich environmentálnych riešení, aktuálnych výziev a vhodných finančných zdrojov v oblastiach, ktoré sú v súlade s princípmi zeleného hospodárstva - ako napríklad adaptácia na zmenu klímy, obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov, udržateľná doprava, energetická efektívnosť, zelené budovy a bývanie. Je súčasťou medzinárodnej databázy The European Resource Efficiency Knowledge Centre, iniciatívy Európskej komisie, kde sú prezentované príklady dobrej praxe v oblasti efektívneho využívania zdrojov v rámci Európskej únie. V súčasnosti prezentuje viac ako 60 zelených firiem, samospráv a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré ponúkajú skoro 150 environmentálne vhodných riešení.

Viac informácií nájdete na http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/