hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ocenila prácu CAF tímu i zamestnancov

Ing. Daša Turbová, generálna tajomníčka služobného úradu, poďakovala členom CAF tímu i všetkým zamestnancom, ktorý sa zaslúžili o včerajšie úspešné hodnotenie zlepšovania práce ministerstva. Výsledky hodnotenia budú známe v 36. týždni.

Dňa 18. augusta 2020, sa konalo externé posúdenie na mieste tímom externých posudzovateľov modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality) za účasti, generálnej tajomníčky služobného úradu, Ing. Daše Turbovej, garantky CAF tímu, metodičky CAF tímu a členov CAF tímu.

Generálna tajomníčka služobného úradu v úvode deklarovala trvalý záujem Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) zlepšovať kvalitu práce a celkovú podporu vedenia manažérstvu kvality. V priebehu posúdenia na mieste boli prezentované silné stránky, prístupy, politiky a stratégie ministerstva, spolu s výsledkami vlastnej činnosti. Tím externých posudzovateľov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky detailne skúmal celú činnosť a výsledky ministerstva cez všetky kritéria a princípy modelu CAF.

V záverečnom slove vyzdvihli externí posudzovatelia Ing. Ján Čupka a Ing. Jana Štefánková, PhD. prácu a zanietenie CAF tímu a ocenili záujem ministerstva zlepšovať sa.