hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort zverejnil sprievodcu neformálnou envirovýchovou a vzdelávaním

Pandémia koronavírusu ochromuje aj environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Opatrenia na boj proti tejto infekcii a sociálna izolácia zamedzujú realizácii rôznych programov a projektov pre školy, ich žiakov ako aj učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy. Aj v týchto podmienkach môžu pedagógovia čerpať inšpiráciu z nástrojov vzdelávania, ktoré pomáhajú predvídať a riešiť výzvy ovplyvňujúce zdravie a udržateľnosť našej planéty. Začítajte sa do SPRIEVODCU NEFORMÁLNOU ENVIRONMENTÁLNOU VÝCHOVOU A VZDELÁVANÍM PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, ktorú pripravil rezort životného prostredia.

Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním poskytuje množstvo rôznorodých a užitočných zdrojov informácií a voľne dostupných vzdelávacích materiálov, ktoré môžu proces vzdelávania obohatiť. Nájdete v nej odkazy na učebné pomôcky, vzdelávacie plány, inšpiratívne projekty, videá alebo online kurzy.

Publikácia má odporúčací charakter. Neprináša prísny predpis toho, ako by mali environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj vyzerať, pretože by mali v čo najväčšej možnej miere zohľadňovať kontext, prispôsobovať sa potrebám a možnostiam ľudí, miest a životného prostredia, v ktorom vzdelávanie prebieha.

Sprievodcu si stiahnite tu (PDF 4MB)