hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020

ilustračný obrázok

Konferencia je s ohľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šíriacou sa nákazou ochorenia COVID-19 zrušená, presúva sa na neurčito.

Konferencia, so zameraním na zlepšenie kvality ovzdušia v našich mestách a obciach. Podujatie organizuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Jedným z cieľov organizátorov konferencie je predstaviť projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia relevantným zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy. Bude diskutovaná aj úloha manažérov kvality ovzdušia ako odbornej podpory týchto orgánov.

Účastníkom podujatia bude prezentovaný legislatívny, strategický a koncepčný rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia na Slovensku a v Českej republike, monitoring, modelovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, metodické prístupy k vymedzovaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia (ORKO) a programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Zaujímavé budú aj prednášky zamerané na možnosti financovania opatrení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy a formy komunikácie a hlavne príklady realizovaných projektov z vybraných slovenských a českých miest.

Viac informácii nájdete na webovej stránke projektu (https://www.populair.sk/sk/event/101).