Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

UNESCO a Ministerstvo životného prostredia SR sa dohodli na ďalšej spolupráci

Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová ocenila na dnešnom stretnutí s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom témy, ktorým sa bude Slovensko venovať počas svojho polročného predsedníctva v Rade Európskej únie. K hlavným prioritám bude patriť ochrana vôd, posilnenie jej významu a jej racionálne využívanie. Slovensko pre túto oblasť disponuje svetovými odborníkmi.

V tejto súvislosti minister László Sólymos s generálnou riaditeľkou hovorili o možnosti spolupráce a podpory projektov a podujatí zameraných na ochranu vôd a klímy, ktoré pripravuje UNESCO a SR počas svojho predsedníctva. Podrobnosti sa dohodnú v júni počas ďalšej návštevy predstaviteľov organizácie na Slovensku.
Šéf zeleného rezortu vyzdvihol osobné angažovanie sa Bokovovej v ochrane prírodného dedičstva, a to konkrétne karpatských bukových pralesov. Slovensko má na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO dve prírodné lokality. Ide o jaskyne Aggtelekského a Slovenského krasu a  Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V rámci slovenskej časti ide najmä o územia v Národnom parku Poloniny a v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.

Odbor komunikácie MŽP SR

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže