Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

ENVIRO: Dva stratené dravce zo Záhoria sa znovu objavili

09.02.2012 Dve mláďatá vzácnych druhov dravcov - orla kráľovského a haje červenej - sa po dvoch mesiacoch opäť našli. Na nohe majú malú rádiovú vysielačku, pričom ochranári s nimi stratili kontakt koncom minulého roka. Najskôr začiatkom januára spozorovali a odfotili haju Hanku v Rakúsku neďaleko Bratislavy.

J. NAGY: Mrazy ohrozujú dodávky pitnej vody aj bezpečnosť priehrad a tokov

08.02.2012 Dlhotrvajúce extrémne mrazy podľa ministraživotného prostredia Józsefa Nagya ohrozujú dodávky pitnej vody, ako ajbezpečnosť priehrad a vodných tokov. Ako poukázal po dnešnom rokovaní vlády,ľadoborce sú nasadené všade tam, kde hrozí povodeň pre nahromadenie ľadovýchkrýh.

Na vodných tokoch pretrvávajú ľadové úkazy

08.02.2012 Banská Štiavnica, 08.03.2011 – Na vodných tokoch na celom území Slovenska sa vyskytujú ľadové úkazy. Z tohto dôvodu boli na viacerých miestach vyhlásené zvýšené stupne povodňovej aktivity. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP, š.p.) situáciu monitorujú a v prípade potreby vykonávajú nevyhnutné protipovodňové opatrenia.

Komisia uzavrela 3 konania voči environministerstvu

08.02.2012 Európska komisia uzavrela 7 konaní voči SR, tri z týchto konaní boli aj v gescii rezortu životného prostredia. Konkrétne išlo otranspozíciu smernice, ktorej cieľom je začleniť činnosť leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Európskeho spoločenstva. Tiež o transpozíciu smernice o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a transpozíciu smernice o vozidlách po dobe životnosti. V súvislosti s týmto krokom Európskej komisie nie je potrebné prijímať na vnútroštátnej úrovni žiadne ďalšie opatrenia.

Osem festivalových miest Envirofilmu – plánujeme zapojiť aj ďalšie!

08.02.2012 Viac ako 130 autorov z 26 krajín sveta už prejavilo záujem o účasť na Medzinárodnom festivale filmov o životnom prostredí – ENVIROFILM 2012. Medzi nimi je aj film z Palestíny, ktorá sa na festivale zúčastňuje po prvýkrát. Uzávierka prihlášok a doručenie filmov do súťaže je už budúci týždeň v stredu, 15. februára. K siedmim festivalovým mestám, kde sa budú súťažné filmy premietať pribudla v uplynulých dňoch aj metropola východného Slovenska – mesto Košice. Ministerstvo životného prostredia plánuje zapojiť aj ďalšie mestá.

Pracujeme na zastavení šírenia inváznych druhov rastlín

07.02.2012 Produkuje najagresívnejšie inhalačné alergény zo všetkých známych peľov, ročne aj desiatky miliónov! V niektorých častiach susedného Maďarska je na jej peľ alergických viac ako 80% populácie. U nás je rozšírená najmä v teplejších južných častiach Slovenska. Reč je o ambrózii palinolistej, ktorej vyhovuje suché a veterné počasie. Ambrózia nielen negatívne ovplyvňuje kvalitu života ľudí, ale aj úrodnosť pôdy. Ročne dokáže vytvoriť až 3-tisíc semien, ktorými sa rozmnožuje.

GABČÍKOVO: Premávka na Dunaji je naďalej pozastavená

07.02.2012 Na Dunaji platí naďalej zákaz plavby, ktorý vydala v nedeľu (5.2.) Štátna plavebná správa. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) neregistruje v porovnaní s pondelňajším (6.2.) stavom Dunaja žiadne výrazné zmeny. Pre TASR to povedal hovorca podniku Pavel Machava.

Environmentálna výchova na tému mokrade aj v Humennom

06.02.2012 Beseda, ekokvíz či premietanie filmu o mokradiach. Bohatý program na ekoaktivity v rámci otvorenia výstavy na tému Mokrade zažili piataci a šiestaci zo Základnej školy Dargovských hrdinovz Humenného. Výstavu pri príležitosti Svetového dňa mokradí zorganizovala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrany prírody SR – Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (CHKO VK) v spolupráci s Vihorlatskou knižnicou v Humennom. Výstava, premietanie filmov a besedy pre školy a verejnosť potrvajú do štvrtka, 16.2.2012.

Inšpektori kontrolovali, pokuty dosiahli výšku 600-tisíc eur

06.02.2012 Pokuty za viac ako 600-tisíc eur uložila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v minulom roku za porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Porušenie zákonov sa zistilo v 968 prípadoch z celkového počtu 3 464 kontrol. V 750 prípadoch bola uložená pokuta, maximálna dosiahla výšku 16 590 eur! Osobitný význam prikladajú inšpektori prešetrovaniu podnetov, ktoré prichádzajú od občanov či mimovládnych organizácií a prešetrujú ich prednostne.

Noc v škole

06.02.2012 Súťaže, environmentálne aktivity, besedy, ekohry a iné prekvapenia čakajú na školopovinné deti vo Zvolene. Kým iné školy vo fašiangovom období organizujú karneval, Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene v spolupráci s rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR – Štátnou ochranou prírody SR - Správou Chránenej krajinnej oblasti Poľana (CHKO Poľana) pripravila pre svojich žiakov akciu zameranú na spoznávanie života nočných živočíchov. Podujatie plné zážitkov a prekvapení s názvom Noc v škole bude už v túto stredu, 8. februára 2012.

Minister Nagy chce enviroosvetu aj v maďarčine, rusínčine a v rómčine

03.02.2012 Používať aj jazyky národnostných menšín v rámci environmentálnej výchovy - túto osobitnú úlohu dostala od tohto roku Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Organizácia pod vedením ministra životného prostredia Józsefa Nagya (Most-Híd) bola založená v roku 1993 a 19 rokov publikovala len slovenskom a občas v anglickom jazyku. V rámci svojich výchovných, vzdelávacích a osvetových aktivít v prospech ochrany životného prostredia by mala odteraz využívať menšinové jazyky v pomere počtu národnostných menšín na Slovensku.

Interaktívna „učebňa“ o živote ohrozeného druhu hraboša

02.02.2012 Priestory ministerstva ožívajú novou výstavou, ktorá svojim vzhľadom pripomína skôr „interaktívnu učebňu“. Návštevník sa musí už pri vstupe do nej (cez malý otvor) vžiť do úlohy tohto malého cicavca (Hraboš severský panónsky). Návštevníci môžu pod mikroskopom pozorovať časti hraboša, poskladať veľké puzzle súčsnej a historickej podoby Podunajskej nížiny, hľadať stopy hraboša pomocou špeciáonej UV lampy či dozvedieť sa ako vidia svoju korisť dravé vtáky.

Minister József Nagy dostal od Greenpeace trojku

01.02.2012 Ministra hodnotenie teší, podľa neho je to vďaka tomu, že environmentalistov na Slovensku berie ako partnerov a ich názory neberie na ľahkú váhu

Minister životného prostredia SR József Nagy dostal za svoje pôsobenie na ministerstve od organizácie Greenpeace trojku. Ide o najlepšie hodnotenie ministra životného prostredia od roku 2002.

Za lyžovanie mimo trate možno dostať pokutu

01.02.2012 Lyžiari a snoubordisti jazdiaci mimo vyznačené lyžiarske trate poškodzujú mladé stromčeky. Za pohyb mimo vyznačenej trate môžu lyžiari dostať pokutu až do 66 eur.

V zime k nám prilieta najväčší i najmenší vták

31.01.2012 Z dravcov, ktoré v zimnom období na územie Slovenska prilietajú, je najväčší orliak morský. Z rovnakých oblastí na Slovensko prilieta v zimnom období i najmenší európsky dravec – sokol kobec.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže