Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Orly krikľavé prilietajú na Slovensko

19.04.2012 Sťahovavé druhy sú počas migrácie vystavené mnohým hrozbám, od nepriaznivých poveternostných podmienok až po nelegálne usmrcovanie

Minister Peter Žiga: „Opora štátu aj v ochrane prírody musí byť pre občana citeľná.“

19.04.2012 Ochrana obyvateľov pred povodňami, úspešné dotiahnutie zonácie Tatranského národného parku i zákonov vyplývajúcich z európskej legislatívy, infrigementov či urgentné riešenie problematiky operačného programu. Aj toto budú priority rezortu životného prostredia pre nasledujúce obdobie. Minister Peter Žiga chce zachovať Zelenú tripartitu, ale aj protikorupčnú linku – Envirošpión. Priority rezortu minister predstavil na dnešnej úvodnej tlačovej konferencii.

Bolo pracovné stretnutie o budúcnosti Slovenska a Dni Zeme Bratislava

18.04.2012 V utorok, 17. 4. 2012, sa na pôde Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie stretli pri príležitosti 10. výročia prijatia Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky v Národne rade SR hlavní riešitelia a koordinátori tvorby tohto významného strategického dokumentu.

V jazierku Baňa sa udomácnili cudzokrajné korytnačky

18.04.2012 V michalovskom jazierku Baňa sa v poslednom období udomácnilo niekoľko jedincov korytnačky písmenkovej ozdobnej. Aj keď ide o živočíšny druh pochádzajúci z amerického kontinentu, životné podmienky na Zemplíne mu vyhovujú a dokáže tu dokonca aj prezimovať.

Stretnutie ministra Petra Žigu s predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikulášom Hubom

16.04.2012 Tézy programového vyhlásenia vlády, trvalo udržateľný rozvoj a priority ministerstva životného prostredia. Aj o tomto dnes diskutovali minister životného prostredia SR Peter Žiga s novým predsedom parlamentného Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikulášom Hubom. Stretnutie najvyšších predstaviteľov Slovenska pre oblasť životného prostredia bolo v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

MŽP SR si pripomína Deň narcisov

13.04.2012 13. apríla môže pomôcť každý. Taký je tohtoročný headline Dňa narcisov. A práve žltým narcisom – kvetom symbolizujúcim spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine si pripomenul minister životného prostredia Peter Žiga spoločne so zamestnancami environrezortu tento významný deň organizovaný Ligou proti rakovine už po 16-krát. Kúpou narcisu od mladých dobrovoľníkov chceli zamestnanci ministerstva prejaviť svoju solidaritu a morálnu podporu s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu v rámci svojich možností.

P. ŽIGA: V rámci tohto volebného obdobia určite vyriešime zonáciu Tatier

13.04.2012 Nový minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) chce v rámci tohto volebného obdobia vyriešiť zonáciu Tatier a ďalších národných parkov. Zvládnutie tejto problematiky je podľa neho jednou z priorít, ktorými sa chce zaoberať ako šéf envirorezortu. Žiga to povedal dnes krátko po tom, čo ho premiér Robert Fico (Smer-SD) slávnostne uviedol do funkcie.

Dvojkou v environrezorte je Ján Ilavský

11.04.2012 Nová vláda premiéra Roberta Fica na svojej dnešnej schôdzi menovala do funkcie aj štátnych tajomníkov rezortov.Životné prostredie bude mať jedného štátneho tajomníka, Jána Ilavského.

Európska komisia je otvorená názorom obyvateľov členských krajín

10.04.2012 Spôsobujú škody nielen na prírode, ale ohrozujú aj zdravie ľudí. Invázne (nepôvodné) druhy predstavujú celosvetový problém, preto je ho potrebné riešiť v rámci celej Európskej únie. Pripraviť právny predpis chce v tomto roku Európska komisia aj na základe názorov členských krajín. Rozbehla preto verejnú konzultáciu, v rámci ktorej má každý občan, organizácia či štátny orgán z EÚ možnosť vyjadriť sa k téme inváznych nepôvodných druhov. Vyplnenie dotazníka v anglickom jazyku je možné ešte do štvrtka, 12. apríla 2012 aj na internetovej stránke Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR.

Minister by bol rád, keby sa dokončila zonácia Tatier

05.04.2012 Nový minister životného prostredia Peter Žiga by bol rád, keby sa za jeho funkčného obdobia ukončil zdĺhavý proces prípravy zonácie Tatier.

Novým ministrom životného prostredia je Peter Žiga

04.04.2012 Peter Žiga dnes zasadol do kresla ministra životného prostredia. Na pôde ministerstva ho popoludní privítal odchádzajúci minister József Nagy, ktorý mu zároveň oficiálne odovzdal úrad.

Envirošpión vie pomôcť aj konať

04.04.2012 Nesprávne konanie voči prírode, životnému prostrediu a korupcii napravuje už deväť mesiacov – ENVIROŠPIÓN, protikorupčná linka Ministerstva životného prostredia SR. V tomto kalendárnom roku už prijala viac podnetov ako v minulom roku. Aj to svedčí o tom, že občanom už nie je ľahostajné ako to v ich okolí vyzerá. Do konca marca prijala linka ENVIROŠPIÓN 132 podnetov. Preverované oznámenia a podnety sa týkali najmä oblasti odpadového hospodárstva, znečistenia životného prostredia a výrubu stromov, ale aj podozrenia z korupcie. Zavedením kombinácie možnosti nahlasovania čiernych skládok na túto linku aj prostredníctvom mobilnej aplikácie TrashOut environrezort predpokladá, že počet podnetov sa ešte znásobí.

Národný park Veľká Fatra má 10 rokov

03.04.2012 Rozprestiera sa v regiónoch Turiec, Liptov a Banská Bystrica. Jeho územie predstavuje jedno z najtypickejších a plošne najrozsiahlejších pohorí vnútorných Karpát Slovenska. Za chránenú krajinnú oblasť bolo vyhlásené už v roku 1974. Jedinečné prírodné krásy a zachovalosť tohto územia boli hlavným dôvodom prečo napokon titul národný park dostala práve Veľká Fatra. Náš najmladší národný park sa tak stal súčasťou existujúcej siete ôsmich národných parkov.

Čo prinesú podľa OECD nasledujúce štyri desaťročia v oblasti životného prostredia?

03.04.2012 Zhoršenie v oblasti zmeny klímy, pokračujúci trend úbytku biodiverzity, obmedzený prístup k pitnej vode či predčasné úmrtia v dôsledku znečistenia ovzdušia. Taký vývoj OECD očakáva do roku 2050, ak ľudstvo nepodnikne nápravné opatrenia. V prípade rýchleho konania a rozhodovania je však možné predísť výrazným stratám na životnom prostredí a hospodárstve.

Návrat vtákov je v plnom prúde. Prichádza 1. apríl - Svetový deň vtáctva.

01.04.2012 V apríli priletí na Slovensko najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú toto číslo na zhruba 20 miliónov a prírodovedci túto migráciu považujú za jeden z najpozoruhodnejších fenoménov živej prírody. Ako sa ale zachovať, ak nájdeme takéhoto chráneného živočícha zraneného? Nálezca je v prvom rade povinný nahlásiť nález miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, ktorý určí ďalší postup.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže