Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ocenenie Múzeum roka 2011 putuje do Banskej Štiavnice

16.05.2012 Usilovnosť, vynaliezavosť a zanietenosť pre prácu. Tak je možné charakterizovať pracovníkov rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Slovenského banského múzea (SBM). Tí v minulom roku ukončili projekt, vďaka ktorému zreštaurovali sochu svätej Barbory z roku 1506 ako aj ďalších 46 umelecko-historických zbierok. Týmto sa banské múzeum úspešne uchádzalo o titul Múzeum roka 2011. Ocenenie si dnes z rúk ministra kultúry prevzal riaditeľ SBM Jozef Labuda.

Pre orangutanov chystajú v bojnickej zoo párty

16.05.2012 Narodeninovú oslavu syna a otca orangutana bornejského môžete zažiť už budúcu stredu v rezortnej organizácii Ministerstva životného prostredia SR - bojnickej zoo. Malému Kiranovi zablahoželá k tretím narodeninám krstná mama Lucia Barmošová a krstný otec, František Tám, primátor mesta Bojnice. Oslavovať bude aj Kiranov otec Jago, ktorý dovŕšil 30 rokov. Verejná oslava narodenín bude v stredu, 23. mája 2012 o 11:00 hod pri pavilóne opíc v ZOO Bojnice.

Ochrana sťahovavých dravých vtákov bude dôslednejšia

15.05.2012 Slovensko je 13-tym štátom Európskej Únie, ktoré podporilo ochranu dravých sťahovavých vtákov. Predstavitelia Slovenskej republiky dnes podpísali vo francúzskom La Rochelle Memorandum o porozumení pri ochrane sťahovavých dravých vtákov v Afrike a Eurázii. Stalo sa tak na Konferencii zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva. Slovenskú delegáciu viedli odborníci z Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR. Cieľom Memoranda sú opatrenia, ktoré majú dosiahnuť a udržať priaznivý stav ochrany dravcov a sov v africko-eurázijskom regióne. Slovenská republika, ako areálový štát mnohých druhov dravých vtákov, chce aj týmto krokom prispieť k posilneniu medzinárodnej spolupráce a ich ochrane.

Začal sa Envirofilm 2012, zaoberá sa aj environmentálnymi záťažami

14.05.2012 Banská Bystrica 14. mája (TASR) – V banskobystrickej historickej radnici dnes slávnostne otvorili 18. ročník Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2012, ktorý sa koná v ôsmich slovenských mestách do 19. mája. Podľa manažérky festivalu Dagmar Rajčanovej je každý ročník niečím iný, pokiaľ ide o obsahové zameranie sprievodných podujatí. "Tohto roku sme sa zamerali na tému environmentálne záťaže – SR prijala nový zákon minulý rok - takže všetci dúfame, odborníci i laici, že v tejto oblasti sa bude ďalej pokračovať tak, aby sme nezanechali ďalšej svojej generácii aj takéto problémy, ako riešenie odpadov," konštatovala.

Svište v Tatrách monitorujú aj fotopascami

14.05.2012 Aj svište sa už prebrali zo zimného spánku. Strážcovia rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Správy Tatranského národného parku (TANAPu) ich monitorujú a zameriavajú pomocou systému GPS. V Tatrách je v súčasnosti viac ako 220 kolónií svišťov. Vo vybraných kolóniách zisťujú ochranári ich početnosť aj v tomto roku. Výsledky spočítavania poslúžia k plánovaniu potrebných opatrení. Predbežné výsledky monitoringu budú k dispozícii už koncom júna 2012.

SIŽP odhalila porušenie zákona

11.05.2012 Na sklonku minulého roka došlo z komína nad novým kotlom k úniku popolčeka, ktorý znečistil časť obce Hencovce na východe Slovenska. Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia SR – Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia. Výsledky tejto kontroly sú už známe. Spoločnosť Bukocel porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v šiestich prípadoch. Inšpektori rozhodnú o nevyhnutných nápravných opatreniach a uložení pokuty.

Súd zamietol žalobu Greenpeace ohľadne dostavby Mochoviec

11.05.2012 Bratislava 11. (TASR) - Krajský súd v Bratislave dnes rozhodol v neprospech organizácie Greenpeace, ktorá namietala proti konaniu Úradu jadrového dozoru (ÚJD). Ten v roku 2008 predĺžil povolenie na stavbu jadrovej elektrárne Mochovce 3,4 a povolil aj zmenu stavby bez zainteresovania verejnosti do povoľovacieho procesu. Podľa environmentalistov týmto súd rozhodol v rozpore s predošlým zistením Aarhuskeho výboru, ktorý im dal pred 1,5 rokom v tejto veci za pravdu. Myslia si, že tak rozhodol v rozpore s nadradeným medzinárodným právom.

Slovensko podpíše Memorandum o ochrane sťahovavých dravých vtákov

11.05.2012 Počas roka prekonajú obrovské vzdialenosti a preletia cez niekoľko štátov, vo väčšine prípadov aj kontinentov. Reč je o bocianoch, čajkách, divých husiach ako aj ďalších zhruba 170-tich druhoch sťahovavého vodného vtáctva. Ich ochrana nie je možná bez medzinárodnej koordinácie. Na budúci týždeň, v dňoch 14. až 18. mája, bude na túto tému rokovať vo francúzskom La Rochelle Konferencia zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vtáctva.

O týždeň štartuje Envirofilm 2012

07.05.2012 Už o sedem dní začína 18. ročník Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2012. K festivalovým mestám, Banskej Bystrici, Zvolenu, Banskej Štiavnici, Kremnici a Krupine pribudla v tomto roku aj Skalica, Poltár a metropola východného Slovenska - mesto Košice. Do festivalového diania sa po prvý raz zapoja aj bratislavské kiná - Artkino za Zrkadlom a Filmový klub Lúky. Tie počas festivalového týždňa uvedú prehliadky súťažných filmov Envirofilmu 2012 a ocenených filmov z predchádzajúceho ročníka. Svoju premiéru bude mať aj filipkáčsky Envirofilm. Ten organizuje banskobystrická Škola u Filipa v spolupráci s organizátormi festivalu rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR - Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia SR má nového hovorcu

04.05.2012 Do funkcie povereného riaditeľa Odboru komunikácie a hovorcu ministerstva životného prostredia nastúpil Maroš Stano. Pred tým pracoval 13 rokov v mediálnej sfére. Vyštudoval FF UK v Bratislave.

Sezóna ľadových jaskýň sa blíži

04.05.2012 Sú tajuplné, jedinečné a majú špecifickú atmosféru. V horúčavách dokážu schladiť a počas búrky skryť pred dažďom. Reč je o jaskyniach. Na Slovensku je z 12. sprístupnených jaskýň otvorených deväť. Už čoskoro bude však možné obdivovať podzemnú krásu aj zvyšných troch sprístupnených jaskýň - Demänovskej ľadovej jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne a Harmaneckej jaskyne. Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody – Správa slovenských jaskýň (SSJ) ich pre verejnosť otvorí v utorok, 15. mája. Novinkou Harmaneckej jaskyne je vynovená prehliadková trasa s úplne novými bezpečnostnými prvkami a ekologickým osvetlením.

Minister životného prostredia ocení za prínos v oblasti životného prostredia

03.05.2012 Pokiaľ vo svojom okolí poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažoval v ochrane životného prostredia, významne prispel k šíreniu osvety či k popularizácii envirovýchovy, máte možnosť ho nominovať na Cenu ministra. Ocenenia za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevezmú ocenení začiatkom júna na podujatí pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún). Návrhy je možné podávať do 14.5.2012.

Na Slovensku sa rozbieha palivová biomasa

03.05.2012 Podpora a zvýšenie efektívneho využitia odpadovej biomasy na Slovensku s cieľom vytvoriť nový udržateľný životný štýl. To bolo hlavnou myšlienkou víťaza ENERGY GLOBE AWARD SLOVAKIA 2012 – Ladislava Žideka zakladateľa zduženia BIOMASA. Za účasti ministerstva životného prostredia si víťaz aktuálneho ročníka súťaže prevzal cenu z rúk obchodného radcu Rakúskeho veľvyslanectva.

Akcia Vyčistime si Slovensko má svojich víťazov

02.05.2012 Akciu Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme a zapojilo sa do nej vyše 2000 subjektov z celého Slovenska, ukončilo žrebovanie o atraktívne ceny. Všetci, ktorí sa prihlásili prostredníctvom súťažného formulára na webovej stránke www.denzeme.eu a poslali fotky alebo videá zo svojich environmentálnych aktivít, mali možnosť vyhrať niektorú z cien, a to v troch kategóriách:

Štát dá na povodňové práce vyše 200.000 eur

02.05.2012 Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác sa od septembra do decembra 2011 vynaložilo vyše 38.464 eur a na povodňové záchranné práce 194.817 eur. Ministerstvo životného prostredia navrhlo tieto prostriedky preplatiť zo štátnej pokladnice, čo dnes odsúhlasila aj vláda.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže