Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ochrancovia prírody z Malej Fatry opäť v akcii

04.09.2012 Pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy NP Malá Fatra vykosili v uplynulých dňoch rašelinisko na území Rajeckých Teplíc. Lokalita na úpätí Lúčanskej Fatry skrýva významné druhy rašelinníkov ako aj vzácnu mäsožravú rastlinu – rosičku okruhlolistú. Táto prastará liečivá rastlina je prísne chránená a za jej odtrhnutie alebo poškodenie hrozí pokuta až do výšky takmer 10-tisíc eur.

Ministerstvo životného prostredia dalo opäť priestor hendikepovaným umelcom

03.09.2012 Minister životného prostredia Peter Žiga dnes v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR slávnostne otvoril Národnú prezentáciu umenia hendikepovaných umelcov SR. Unikátnu výstavu tvorí 80 diel zdravotne postihnutých umelcov z rôznych krajov Slovenska. Výstava potrvá do konca týždňa. Jej súčasťou je aj videoprezentácia o umení nevidiacich umelcov s názvom Sme tu aj MY.

Za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia zaplatili 90 tisíc eur

30.08.2012 Celkovo 261 právoplatných rozhodnutí vydali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v prvom polroku tohto roka. Z nich viac ako polovica (178) boli integrované povolenia. Keďže podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ) je SIŽP aj špeciálnym stavebný úradom, v prvom polroku 2012 vydala aj 52 kolaudačných rozhodnutí. Za nedostatky v integrovaných povoleniach, SIŽP vinníkom uložila pokuty v celkovej výške takmer 90-tisíc eur. Najvyššiu pokutu, 20-tisíc eur, dostala v tejto oblasti spoločnosť Amylum v Bolerázi.

Prvé rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny aj za účasti dvoch ministrov

28.08.2012 Pri správe lesa na chránených územiach nesmie prevážiť lesnícky, ani ochranársky prístup. Zhodli sa na tom na tom predstavitelia rezortov životného prostredia a pôdohospodárstva na svojom prvom pracovnom stretnutí na čele s ministrami.

MŽP: Slovensko reaguje na žalobu EK, novela zákona o odpadoch preberá smernicu

28.08.2012 Ministerstvo životného prostredia predložilo na pripomienkovanie novelu zákona o odpadoch, ktorou reaguje na žalobu zo strany Európskej komisie pre neprebratie európskej smernice o odpadoch. "Platný zákon o odpadoch obsahuje sedem príloh, bol 24-krát novelizovaný a do jeho textu bolo transponovaných 12 smerníc. Napriek tomu však do textu zákona o odpadoch nebola transponovaná rámcová smernica," poukázal envirorezort. Členské štáty mali smernicu o odpadoch prebrať do decembra 2010.

Ministerstvo životného prostredie je tu už dve desaťročia

24.08.2012 V sobotu, 25. augusta 2012, uplynulo 20 rokov od vzniku samostatného Ministerstva životného prostredia SR. Za toto obdobie sa na jeho čele vystriedalo už 11 ministrov a rezort jednoznačne dokázal, že má opodstatnenie. Envirorezort je ústredným orgánom štátnej správy, zodpovedným za tvorbu a ochranu životného prostredia. Zaoberá sa ochranou prírody, spravovaním vodných tokov a protipovodňovými opatreniami. Patrí mu aj problematika v oblasti odpadov a geológie, alebo oblasť ochrany ovzdušia a politika znižovania emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Podieľa sa na sanácii havarijných zosuvov a odstraňovaní environmentálnych záťaží.

Neoprávnene označovali výrobky ako environmentálne vhodné

23.08.2012 Inšpektori biologickej bezpečnosti SIŽP urobili v prvom polroku tohto roka 175 kontrol. Z nich 102 bolo zameraných na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a 73 na environmentálne označovanie výrobkov. Porušenie zákona zistili pri jednej kontrole GMO a dvoch kontrolách environmentálneho označovania výrobkov. Vinníkom hrozí pokuta vyše 16-tisíc eur.

Priamy prenos tatranskej prírody pokračuje

17.08.2012 Špeciálne kamerové prenosy z prírody pokračujú.Ich cieľom je skúmať správanie vzácnych živočíchov tatranskej prírody a súčasne ich ochrana pred pytliactvom a vyrušovaním počas krátkeho tatranského leta. Špeciálnu kameru premiestnili v uplynulých dňoch odborní pracovníci rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR – Správy Tatranského národného parku (TANAPu), pod Lomnický štít a jej objektív zamerali na svištiu kolóniu a kamzíky.

Envirorezort si pripomína 48. výročie založenia NP Slovenský raj

17.08.2012 Možnosť navštíviť sedem národných prírodných rezervácií - roklín s množstvom vodopádov, ale aj Dobšinskú ľadovú jaskyňu – jednu z najväčších ľadových jaskýň v Európe. Aj toto ponúka štvrtý najstarší národný park na Slovensku, Slovenský raj patriaci pod rezort životného prostredia. V pondelok 21. augusta uplynie 48 rokov od jeho založenia v kategórii chránená krajinná oblasť.

Vyše dve pätiny kontrol inšpektorov ochrany prírody sa skončili porušením zákona

16.08.2012 Inšpektori ochrany prírody a krajiny Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka 256 kontrol. Zamerali sa najmä na dodržiavane zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, tzv. zákon CITES a s ním súvisiacich nariadení EÚ. Porušenie týchto zákonov zistili v 105 prípadoch, za ktoré uložili 29 opatrení na nápravu a 55 pokút v hodnote vyše 27-tisíc eur.

Envirorezort: Dve verzie zákona o odpadoch neexistovali

15.08.2012 Vedenie ministerstva odmieta tvrdenia exministra Józsefa Nagya o tom, že existovali akési dve verzie zákona o odpadoch. Bola tu vždy len jedna.

Nový zákon o odpadoch sa odkladá, pokute z Bruselu zabráni krátka novela

14.08.2012 Rezort životného prostredia musí konať a zabrániť škodám a pokutám, ktoré hrozia Slovenskej republike pre konania Európskej Komisie. Tie predchádzajúce vedenie ministerstva životného prostredia trestuhodne zanedbalo, hoci malo urobiť nápravu do konca roka 2010. Preto envirorezort nebude pokračovať v legislatívnom procese tohto zákona o odpadoch a pripravil len krátku novelu, ktorá zavedie európsku legislatívu do našich zákonov podľa požiadaviek EÚ. Predloží ju v skrátenom legislatívnom konaní.

Inšpektori uložili pokuty za znečisťovanie ovzdušia

10.08.2012 Dodržiavanie zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, zákona o fluórovaných skleníkových plynoch ako aj kvality pohonných látok na čerpacích staniciach. Ani tieto oblasti neunikli pozornosti inšpektorov zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. V prvom polroku tohto roka vykonali 310 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili v 44 prípadoch. Za tie uložili 9 opatrení na nápravu a 36 pokút vo výške vyše 24-tisíc eur.

Brusel odsúhlasil vodárenský projekt na hornej Nitre za 102 mil. eur

09.08.2012 Zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd v siedmich aglomeráciách hornej Nitry, znížiť znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepšiť tak kvalitu životného prostredia v tejto oblasti. To je hlavným cieľom doteraz najväčšieho vodárenského projektu za 102 mil. eur, podporeného z európskych peňazí. Projekt splnil podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci envirorezortu. Európska únia ho posudzovala a schválila pred pár dňami. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu je 55,2 mil. eur a ďalších 9,7 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR.

Inšpektori na úseku odpadového hospodárstva uložili pokuty vo výške 80-tisíc eur

06.08.2012 Dodržiavanie zákona o odpadoch, zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ale aj zákona o obaloch a zákona o perzistentných organických látkach. Práve na túto oblasť odpadového hospodárstva sa zamerali inšpektori z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Tí v prvom polroku tohto roka vykonali celkovo 403 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili v 147 prípadoch, čo je vyše 36 percent z celkového počtu kontrol. Uložili 123 pokút vo výške takmer 80-tisíc eur.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže