Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Vodohospodárske organizácie majú málo peňazí

24.10.2012 Počas rokovaní s rezortom financií k návrhu rozpočtu kapitoly envirorezortu na roky 2013 až 2015 sa výdavky na protipovodňové opatrenia na rok 2013 zvýšili o 10 miliónov eur, napriek tomu ide len o čiastočné zabezpečenie týchto výdavkov.

Splnomocnenec pre Gabčíkovo Hatiar končí, nahradí ho Lazár

24.10.2012 Vláda odvolala svojho splnomocnenca pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros Petra Hatiara a na tento post vymenovala generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š.p. Ladislava Lazára.

Situácia na Dunaji sa zlepšila

23.10.2012 Včera 22. októbra, približne 2 kilometre pod Jarovským ramenom pri Bratislave znečistila pravdepodobne splavujúca loď rieku Dunaj ropnou škvrnou. Dnešná kontrola už znečistenie Dunaja ani pri jednej nornej stene nepreukázala a hladina toku bola čistá. Akumulované ropné látky sú však v menšej miere na úseku medzi Jarovským ramenom a melioračným kanálom a stále ich odstraňujú.

Vo Zvolene sa začne konferencia venovaná ochrane vtákov a netopierov

23.10.2012 Praskliny a vetracie otvory sú v mestských budovách a panelákoch domovom mnohých dážďovníkov a netopierov. V uplynulých 20-tich rokoch poklesla ich populácia v dôsledku zatepľovania a rekonštrukcie budov zhruba o 60 percent. Zlepšiť tento stav chce Bratislavské regionálne ochranárske združenie BROZ. Zajtra 24. októbra organizuje spoločne so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku medzinárodnú konferenciu pod názvom Ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov. Záštitu nad týmto podujatím prevzal minister životného prostredia Peter Žiga.

Otvorená myseľ a oči na stopkách

23.10.2012 Nový ročník školskej súťaže Oči na stopkách - 2012/2013vyhlásila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Súťaž je určená pre základné a stredné školy. Tie môžu prostredníctvom nej informovať širokú verejnosť o pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode. Poslaním súťaže je otvárať ľuďom oči a odhaľovať pravdu o ich vzťahu k prírode. To všetko pomocou reportáží a fotografií.

Týždeň stromov v Banskej Bystrici

22.10.2012 Premietanie filmov, úprava okolia, eko aktivity pre žiakov a študentov. To všetko prepojené jedným spoločným cieľom - environmentálna osveta a zvyšovanie environmentálneho povedomia. Taký bol Týždeň stromov, ktorý sa v uplynulých dňoch skončil v Banskej Bystrici. Celotýždňové podujatie vyvrcholilo Stredoeurópskym dňom stromov. Týždenné podujatie pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) so sídlom v Banskej Bystrici spolu s ďalšími partnermi.

Vodné dielo Gabčíkovo má 20 rokov

22.10.2012 Minister životného prostredia Peter Žiga otvoril dnes výstavu pri príležitosti 20. výročia uvedenia do prevádzky vodného diela Gabčíkovo. Široká verejnosť si môže v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave pozrieť archívne fotografie 20 rokov života vodného diela a dozvedieť sa zaujímavé informácie o tomto mimoriadnom dunajskom projekte.

NR SR schválila novelu zákona o odpadoch, Slovensko sa zrejme vyhne pokute

19.10.2012 Slovenská republika sa zrejme vyhne pokute od Európskej Únie. Poslanci Národnej rady SR dnes totiž 86 hlasmi schválili v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o odpadoch, ako nám to prikazovala smernica EÚ.

Novela zákona o odpadoch zavedie aj úplný zákaz výkupu kanalizačných poklopov a nové pravidlá prideľovania peňazí z Recyklačného Fondu

19.10.2012 V rámci vládneho návrhy novely zákona o odpadoch, schválili poslanci pozmeňujúci návrh Ley Grečkovej (Smer-SD), ktorým úplne zakázali výkup odpadu z farebných kovov, alebo iného kovového odpadu z kanalizačných poklopov, alebo ich častí. Ukradnuté poklopy viedli v minulosti k nehodám s vážnymi následkami.

Okrúhly stôl pre trvalo udržateľný rozvoj v Indii aj za účasti envirorezortu

19.10.2012 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpokladá do roku 2050 úbytok svetovej biologickej rozmanitosti o ďalších 10 percent oproti súčasnosti. Využila preto väčšiu prítomnosť ministrov životného prostredia v indickom Hyderabade na Konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o ochrane biologickej diverzity a pripravila rokovanie za okrúhlym stolom. Slovenskú republiku tu zatupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Cieľom diskusie bolo preskúmanie možnosti využitia ekonomických nástrojov, hlavne daní a poplatkov za znečisťovanie životného prostredia a využívanie prírodných zdrojov.

V Tatrách začalo babie leto, on-line prenosy však skončili

19.10.2012 Pozrieť si v priamom prenose kamzíkov, svišťov a jedinečnú tatranskú prírodu počas babieho leta nebude možné. Po odcudzení HD kamery pracovníci odbornej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku zbalili 200-kilogramov vážiaci prenosový systém. Ten v uplynulých dňoch zniesli z nadmorskej výšky vyše 1900 metrov na pracovisko v Liptovskom Mikuláši, kde ho v najbližších dňoch čaká údržba. On-line prenosy tatranských živočíchov tak nateraz definitívne skončili.

Štartuje ďalší ročník Programu obnovy dediny

18.10.2012 Udržať ľudí na vidieku a vytvoriť sociálno-ekonomické predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o rozvoj kvalitného životného prostredia a zachovávali prírodné a kultúrne hodnoty svojho regiónu. To je hlavným cieľom celkovo už 15-teho ročníka Programu obnovy dediny pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR. Určený je pre obce, ktoré nemajú štatút mesta, ako aj pre mikroregionálne združenia obcí. Žiadosti o poskytnutie podpory môžu obce predkladať do 31. októbra 2012.

Slovensko má v Indii svoj vlastný strom

18.10.2012 India ako hostiteľská krajina Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane biologickej diverzity vybudovala v meste Hyderabád špeciálny park biodiverzity. Zástupcovia jednotlivých krajín v ňom zasadili strom, ktorý nesie menovku každej zúčastnenej krajiny. Výnimkou nie je ani Slovenská republika, ktorú na konferencii zastupuje delegácia vedená štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Jánom Ilavským.

Ekotopfilm 2012

17.10.2012 Najnovšie dokumentárne filmy so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj, medzinárodná konferencia o environmentálnej výchove a panelové diskusie. Aj toto je súčasťou medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2012. Festival sa koná pod osobnou záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Hlavnými odbornými garantmi sú Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo hospodárstva SR. Sprievodným podujatím festivalu je aj Národná Enviro Súťaž Slovenska (NESS 2012). V rámci slávnostného galavečera odovzdal včera minister životného prostredia SR Peter Žiga prestížne ocenenia EnviroOskar 2012 za Enviro čin roka a exkluzívnu cenu odbornej poroty Europe EnviroOskar.

Na Slovensku sa kamzíkom darí, v Česku ich musia zachraňovať

15.10.2012 Slovenskí experti na kamzičiu populáciu navštívili v uplynulých dňoch kolegov v susednej Českej republike. Hlavným dôvodom tejto návštevy bola odborná diskusia na konferencii v bruntálskom múzeu v Moravskoslezskom kraji pri príležitosti stého výročia od rozhodnutia presunúť kamzíka z Álp do českých Jeseníkov, kde žijú dodnes. Pracovníci rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR – Správy Tatranského národného parku hovorili s českými kolegami o vedeckých poznatkoch, ktoré z praxe získali počas skúmania života kamzíkov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže