Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Expozitúra Slovenského banského múzea v Handlovej by podľa ministra Petra Žigu mohla byť už na budúci rok

22.03.2013 Muzeálna expozitúra uhoľného baníctva v rámci Slovenského banského múzea v Handlovej by mohla slúžiť verejnosti už na budúci rok. Priamo v Handlovej o tom informoval minister životného prostredia Peter Žiga. Spoločne s primátorom Handlovej Rudolfom Podobom si prezreli stav prác rekonštruovaných vnútorných priestorov bývalého banského hotela.

Svetový deň vody 2013: Medzinárodný rok vodnej spolupráce

21.03.2013 Problematika vody a jej zachovania pre budúce generácie sa týka každej krajiny, každého rezortu, každého z nás. Na vzťah medzi vodou a ľuďmi upriamuje celosvetovú pozornosť Svetový deň vody, ktorý bude 22. marca 2013. Hlavným motívom pre tento rok je International Year of Water Cooperation – Medzinárodný rok spolupráce v oblasti vody. Produkcia potravín a voda určená na zavlažovanie je jednou z najväčších záťaží na vodné zdroje. Výroba 1 kilogramu ryže si vyžaduje 3500 litrov vody, 1 kilogramu hovädzieho mäsa 15 000 litrov vody a šálka kávy 140 litrov vody. Dôležitosť a nenahraditeľnosť vody majú verejnosti pripomenúť aktivity, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so svojimi rezortnými organizáciami. Prvá akcia – vernisáž obrazov stredných umeleckých škôl odštartovala dnes 21. marca v átriu Ministerstva životného prostredia v Bratislave. V piatok 22. marca minister životného prostredia Peter Žiga pri príležitosti osláv Svetového dňa vody symbolicky odovzdá hydrogeologický vrt RH-1 do vlastníctva mesta Handlová.

EK zastavila konanie proti Slovensku v oblasti ochrany prírody. SR sa vyhla súdu a pokute

21.03.2013 Európska komisia dnes rozhodla o uzavretí konania proti Slovenskej republike pre nesprávnu aplikáciu smernice Rady o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Stalo sa tak potom, keď Slovenská republika s účinnosťou od 1.1.2013 vyhlásila Chránené vtáčie územie Levočské vrchy, čím naplnila požiadavky Komisie. Slovensko sa tak vyhlo súdu a pravdepodobne vysokej pokute.

Novinky pre držiteľov živočíchov a rastlín patriacich do CITES

21.03.2013 Novela vyhlášky CITES z dielne Ministerstva životného prostredia prináša nové tlačivá na vedenie evidencie pre držiteľov ohrozených živočíchov a rastlín. Vzťahuje sa na tie exempláre, ktoré patria do príloh Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a príslušných nariadení EÚ. Novinkou sú aj nové tlačivá dokladov preukazujúcich ich pôvod alebo spôsob nadobudnutia. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. marca. Pôvodné tlačivá môžu držitelia plazov, vtákov, cicavcov a rastlín používať do konca prechodného obdobia – 15. júna.

SIŽP vlani na Slovensku neodhalila nepovolené GMO

19.03.2013 Inšpektori biologickej bezpečnosti urobili v minulom roku 351 kontrol. Väčšinu zamerali na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, tzv. zámerného uvoľňovania GMO v životnom prostredí a v uzavretých priestoroch. 130 kontrol smerovalo na environmentálne označovanie výrobkov. Porušenie zákonov zistili v šiestich prípadoch, zhodne po dvoch pri zákone o GMO, zákone o enviroznačke a zákone o šírení informácií v životnom prostredí. Uložili štyri pokuty v celkovej výške 3 310 eur.

Sto rokov chránených území Badínskeho a Dobročského pralesa

14.03.2013 Dva naše najznámejšie pralesy, Badínsky a Dobročský, majú oficiálne sto rokov. Jubileum ich vyhlásenia pripomenú slovenskí lesníci a pracovníci Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) počas roka 2013 pri Lesníckych dňoch, Envirofilme, Svetovom dni životného prostredia, súťaži Naj horár a na Dni stromu. Zavŕšením osláv bude na jeseň terénny workshop v obidvoch pralesoch. Národné prírodné rezervácie Badínsky a Dobročský prales patria medzi významné európske chránené územia.

Online vtáčie kino vystriedajú bociany

13.03.2013 Sýkorka, ďateľ, hrdlička, stehlík, ale aj drozd, glezg či hýľ. Všetky tieto spevavce boli pravidelnými návštevníkmi vtáčieho kŕmidla sledovaného živou kamerou v liptovskej kotline. V dôsledku oteplenia a konca zimy pracovníci envirorezortu zo Správy Tatranského národného parku tieto živé prenosy ukončili. Začiatkom apríla však na Slovensko priletia bociany a online prenosy budú pokračovať.

P. ŽIGA: Právo zamietnuť geologický prieskum na radioaktívne látky obciam ostane

12.03.2013 Samosprávy si aj naďalej zachovajú svoje súčasné právo zakázať geologický prieskum na rádioaktívne látky a nerasty. Hoci pôvodný návrh novely geologického zákona predpokladal, že toto ustanovenie z legislatívy vypadne, rezort životného prostredia sa napokon po rokovaní so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) dohodol, že právo veta v zákone ostane. "Status quo, ktoré bolo doteraz v zákone uvedené, ostáva nezmenené," oznámil dnes na brífingu šéf envirorezortu Peter Žiga . Privítal to aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč.

Za prehrešky proti ovzdušiu inšpektori trestali pokutami za vyše 55 tisíc eur

12.03.2013 Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vlani urobili 626 kontrol. Zamerali sa najmä na dodržiavanie zákonov o ovzduší, o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o fluórovaných skleníkových plynoch. Porušenie predpisov zistili v 101 prípadoch, za čo vymerali 85 pokút v celkovej výške 55 300 eur. Najvyššiu, 3 200 eur, uložili firme TROLIGA BUS v Prešove, prevádzka v Levoči.

MŽP: Vernisáž výstavy Bratislava – protipovodňová ochrana

11.03.2013 Vybudovanie najrozsiahlejšej protipovodňovej ochrany nášho hlavného mesta v jeho doterajšej histórii i dokumenty o povodniach, ktoré Bratislavu v minulosti postihli približuje výstava Bratislava – protipovodňová ochrana, ktorú dnes predpoludním sprístupnili v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Otvoril ju štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek.

MŽP varuje: Vypaľovanie trávy je protizákonné a nebezpečné

07.03.2013 S prichádzajúcou jarou sa opäť objavujú prípady vypaľovania trávy. Ministerstvo životného prostredia však upozorňuje, že vypaľovanie trávnatých porastov a spaľovanie odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad je nezákonné a nebezpečné.

Novela geologického zákona prinesie väčšiu ochranu pred zosuvmi pôdy

07.03.2013 Výstavba na miestach, ktoré ohrozujú zosuvy pôdy, by už mala patriť minulosti. Obce a mestá by pri územnom plánovaní mali povinne rešpektovať stanoviská MŽP SR a geológov, ktorí rizikové územia podrobne mapujú. Nové pravidlá má riešiť novela geologického zákona, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR. „Tieto kroky môžu nielen ochrániť majetok, zdravie a životy občanov, ale súčasne ušetria štátu množstvo financií na prieskum a sanáciu v havarijných prípadoch,“ zdôraznil minister životného prostredia Peter Žiga.

Webová stránka SHMÚ láme rekordy návštevnosti

06.03.2013 Január a február priniesol webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu www.shmu.sk rekordnú návštevnosť. Len počas druhého mesiaca v roku si stránku otvorilo takmer milión stodesaťtisíc jedinečných návštevníkov. Na stránke urobili 5,8 milióna návštev a systém registroval takmer 25 miliónov zobrazení.

Prichádza čas snežienok, hrozí vám pokuta?

06.03.2013 V našich končinách rastie ako prvý jarný kvet. V týchto dňoch si ju môžete kúpiť od pouličných predavačov. Reč je o snežienke jarnej. Tá v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nie je chránenou rastlinou, ktorú je zakázané trhať alebo zbierať v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode. Ale pozor! Chránená je však územnou ochranou v národných parkoch a ostatných chránených oblastiach od tretieho stupňa ochrany. Tu hrozí previnilcovi za jej natrhanie pokuta až do výšky 3 300 eur. Takže predtým, než si snežienky natrháte, dobre si overte, kde tak urobíte.

V oblasti ochrany prírody a krajiny uložili inšpektori pokuty za 71-tisíc eur

04.03.2013 Inšpektori ochrany prírody Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali vlani 512 kontrol. Pri takmer polovici z nich zistili porušenie právnych predpisov. Previnilcom uložili celkovo 114 pokút za viac ako 71-tisíc eur. Najvyššiu pokutu, 17-tisíc eur, dostala spoločnosť ViOn Zlaté Moravce za vyrúbanie 165 drevín v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Trom osobám inšpektori zhabali nelegálne držaných živočíchov. Išlo o výra skalného, dvoch papagájov druhu amazoňan nádherný a jeden neživý exemplár - kožušinu mačky divej.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže