Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Nová hra Recykláčik pomôže naučiť deti nakladať s odpadom

05.09.2013 Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia a Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. prichádzajú na začiatku školského roka 2013/2014 s novou environmentálnou súťažnou hrou, zameranou na problematiku odpadového hospodárstva – Recykláčik. Hra má cieľ naučiť deti správne nakladať s odpadom a ukázať im možnosti jeho využitia.

Začína sa výstava Krotenie živlov alebo energie v službách človeka

05.09.2013 Prírodné živly – vodu, oheň, vzduch a zem si človek podmaňuje a využíva energiu, ktorú z nich získava. Práve im je venovaná výstava Krotenie živlov alebo energie v službách človeka. Dnes, 5. septembra ju otvorila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici spoločne s OZ Iniciatíva za živé mesto. Výstava sa koná pri príležitosti 300. výročia narodenia Jozefa Karola Hella a potrvá do augusta 2014.

Slovenská delegácia sa zúčastní na konferencii v Japonsku

04.09.2013 V dňoch 7. až 11. októbra sa v japonských mestách Kumamoto a Minamata uskutoční diplomatická konferencia Minamatského dohovoru o ortuti. Tá bude spojená s ceremoniálom jeho podpisovania. Účasť slovenskej delegácie na tomto podujatí dnes odsúhlasila vláda SR. Slovenskú delegáciu povedie štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Podpisom dohovoru vyšle Slovensko signál o zámere aktívne riešiť problematiku ortuti a prispieť tak na celosvetovej úrovni k zníženiu jej emisií.

SIŽP pokutovala za znečisťovanie ovzdušia

02.09.2013 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v prvom polroku 270 kontrol v oblasti ochrany ovzdušia. Inšpektori kontrolovali dodržiavanie zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a súvisiacich právnych predpisov. Porušenie právnych predpisov zistili pri 52 kontrolách, čo je pätina z celkového počtu. Za prehrešky uložili 33 pokút v súhrnnej výške 30 850 eur a 28 opatrení na nápravu.

Minister Peter Žiga sfáral v novom úseku bane v Handlovej

30.08.2013 Hornonitrianske bane Prievidza dnes, 30. augusta 2013 spustili ťažbu v novom úseku bane Handlová. Prvé pracovisko v 12. poli otvoril premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Vďaka novej ťažbe uhlia si svoju prácu zachová viac ako 600 baníkov, ktorí sa sem postupne presunú po skončení prevádzky vo Východnej šachte. Ťažobné pole s očakávanou kapacitou 2,9 mil. ton hnedého uhlia by mali prevádzkovať minimálne desať rokov.

Envirorezort súčasťou výstavy AGROKOMPLEX 2013

28.08.2013 Na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2013 mal zastúpenie aj rezort životného prostredia. Pracovníci Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk REPIS priblížili verejnosti zameranie Operačného programu Životné prostredie formou individuálnych konzultácií a poskytli záujemcom propagačné a informačné materiály. Informačný stánok navštívilo celkovo 283 návštevníkov.

Inšpektori ochrany prírody a krajiny uložili pokuty za vyše 43 000 eur

28.08.2013 Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti ochrany prírody a krajiny 230 kontrol. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 66 prípadoch. Uložili za ne 32 pokút v celkovej výške 43 031 eur.

Štrbské pleso zafarbila príroda

27.08.2013 Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia zistili, že rozmnoženie siníc a rias na Štrbskom plese spôsobilo extrémne teplé počasie. Jeho vplyvom došlo k prehriatiu vody a rozmnoženiu vodných rastlín, ktoré na seba dokážu naviazať dusík.

Z uviaznutej lode nafta neunikla

22.08.2013 Z nádrží lode, ktorá dnes ráno uviazla na plytčine pri Devíne, neunikli ropné látky a nedošlo ani k úhynu rýb. Do vôd Dunaja sa dostala len drenážna voda s obsahom ropných látok, ktorú z lode po jej odtiahnutí prečerpávali v bazéne prístavu v lodenici Vlčie Hrdlo. Zistila to Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

Medzinárodný prieskum Dunaja Slovensko neobišiel

22.08.2013 Riečna výskumná expedícia na Dunaji, ktorá odštartovala 14. augusta v nemeckom Regensburgu zavítala do Bratislavy. Celkovo 20 expertov vykonáva odber, spracovanie a analýzu vzoriek, ako aj všetky aktivity súvisiace s prieskumom. Na výskume sa podieľajú analytické laboratóriá z celej Európy a odborníci zo 14 podunajských krajín a Európskej komisie. Expedícia je najväčšou riečnou výskumnou expedíciou svojho druhu na svete v tomto roku. Výskum koordinuje Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja ICPDR spoločne s odborníkmi z rezortu životného prostredia.

Inšpektori odpadového hospodárstva uložili pokuty za 82 000 eur

22.08.2013 Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti odpadového hospodárstva 318 kontrol. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 108 prípadoch. Uložili za ne 92 pokút vo výške takmer 82-tisíc eur.

VÚVH sa vyrovnáva s následkami požiaru, o ďalšom postupe rozhodne statik

22.08.2013 Požiar, ktorý vznikol v pondelok, 19. augusta 2013 v skorých ranných hodinách v areáli PKO narušil statiku jednej z budov Výskumného ústavu vodného hospodárstva. O tom, do akej miery je toto poškodenie vážne rozhodne posudok statika.

Vo Veľkej Fatre rastú 350-ročné smreky

22.08.2013 Vprírodnej rezervácií Jánošíkova kolkáreň vo Veľkej Fatre rastú smreky z čias Juraja Jánošíka. Niektoré z nich majú vek vyše 350 rokov. Nájsť tu možno aj 150-ročnú jarabinu vtáčiu.

Vláda odobrila predaj voľných emisných povoleniek Španielsku

22.08.2013 Slovensko napokon predá Španielsku sedem miliónov ton voľných emisných povoleniek oxidu uhličitého namiesto 27 miliónov ton. Vláda schválila návrh zmluvy a dala ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi splnomocnenie na jej podpis.

Inšpektori ochrany vôd uložili v prvom polroku pokuty vo výške 103 000 eur

19.08.2013 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v prvom polroku tohto roka 450 kontrol v oblasti ochrany vôd. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 84 prípadoch, teda približne pri pätine z celkového počtu kontrol. Porušovateľom uložili pokuty v celkovej výške 103 tisíc eur.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže