Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Inšpektori odpadového hospodárstva uložili pokuty za vyše 76 tisíc eur

02.09.2014 Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v prvom polroku tohto roka v oblasti odpadového hospodárstva 369 kontrol. Porušenie právnych predpisov inšpektori zistili pri 94 kontrolách, za ktoré uložili 94 pokút v celkovej výške 76 250 eur. Najvyššiu pokutu – 7 900 eur dostala spoločnosť EUR-BAU v Štúrove, prevádzka Tonkovce, ktorá si neplnila niektoré povinnosti súvisiace s evidenciou kovového odpadu preberaného od fyzických osôb. V tejto evidencii neviedli rodné čísla osôb, zber tohto odpadu vykonávali bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy a neohlasovali ustanovené údaje z evidencie.

Minister Peter Žiga: Na úpravu potoka vo Vrátnej vodohospodári vyčerpali 800.000 eur

28.08.2014 Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenský vodohospodársky podnik preinvestoval pri úprave koryta potoka vo Vrátnej doline, zničeného po prívalovej vlne 21. júla, zatiaľ 800 tisíc eur. Vodohospodári upravujú koryto potoka v dĺžke zhruba šesť kilometrov. Práce by mali za priaznivého počasia dokončiť do 15. októbra 2014. Po prehliadke Vrátnej doliny to povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Mladé bociany spod Tatier opúšťajú svoje hniezda. Online prenosy budú pokračovať o rok

27.08.2014 Celkovo desať mláďat bocianov bielych, z toho päť v Pribyline, štyri v Partizánskej Ľupči a jedno v Demänovej, sledovali tisícky divákov denne prostredníctvom živých prenosov. Kamery spod Tatier nainštalovali ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku. Mladé bociany v týchto dňoch opúšťajú svoje hniezda, a preto sa online prenosy ukončili. Vzhľadom na veľký záujem verejnosti chcú ochranári so živými prenosmi z hniezd bocianov pokračovať aj na budúci rok.

Logo nového operačného programu Kvalita životného prostredia navrhli študenti

26.08.2014 Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo logo nového operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie rokov 2014 až 2020. Logo vrátane dizajn manuálu jeho využitia je výsledkom súťaže, kde sa mali možnosť uchádzať talentovaní študenti stredných, vysokých a umeleckých škôl zameraných na grafiku, dizajn a výtvarné umenie. Spomedzi 34 uchádzačov zvíťazil návrh študentky Márie Dzianovej z Banskej Bystrice.

MŽP: Pri Prievidzi sa dnes začali veľké sanačné práce na zosuvoch

25.08.2014 V prímestskej časti Prievidze, v Hradci sa začali veľké sanačné práce na havarijných zosuvoch. Tie budú pokračovať aj v ďalšej zosuvmi postihnutej časti okresného mesta - Veľkej Lehôtke. Potrebné finančné prostriedky na sanáciu týchto postihnutých oblastí sa ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi podarilo získať po aprílovom rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom. Sanácia je vyčíslená na takmer 800 tisíc eur a dokončená by mala byť v závere tohto roka. Výsledkom sanačných prác bude aj záverečná správa s odporúčaniami, ako sa bude ďalej narábať s týmto územím, taktiež, či je tu vhodná výstavba a akého typu.

SIŽP v prvom polroku najčastejšie pokutovala za znečistenie vôd

25.08.2014 Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka v oblasti ochrany vôd na Slovensku 511 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 122 kontrolách, za ktoré uložili 99 pokút vo výške 138 635 eur. Inšpektori kontrolovali predovšetkým dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ako aj zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh.

Tatranské svište a kamzíky budú online

25.08.2014 Ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody, Správy Tatranského národného parku dnes začali s presunom kamier a ostatnej techniky na Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách. Po orloch krikľavých a bocianoch bude mať verejnosť možnosť sledovať život svišťov a kamzíkov v ich prirodzenom prostredí. Živé prenosy tatranských živočíchov by mali začať budúci týždeň. Navyše, v zime má pribudnúť prenos, ktorý priblíži život jeleňov, sŕn či diviakov na Liptove.

Vláda podporila ústavný zákaz vývozu vody

20.08.2014 Zvýšenú ochranu pre slovenskú vodu dnes odobrila Vláda SR. Schválila novelu ústavy, ktorej cieľom je zamedziť vývozu tejto suroviny do zahraničia. V základnom zákone štátu má byť zakotvené, že vodu odobratú z vodných útvarov na území Slovenskej republiky nebude možné cezhranične prepravovať dopravnými prostriedkami a potrubím.

SIŽP uložila v prvom polroku pokuty v celkovej výške 350 000 eur

15.08.2014 Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v prvom polroku 1 671 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri každej piatej z nich a uložili 284 pokút v celkovej výške 350 tisíc eur. Najviac pokút uložili inšpektori ochrany vôd, najvyšší počet opatrení na nápravu zas inšpektori integrovaného povoľovania a kontroly.

Reakcia na dnešné nepravdivé vyhlásenia poslanca Simona

14.08.2014 Poslanec Simon zavádza, straší a vyrába politiku z čisto odbornej témy. Jeho vyhlásenia sú nepravdivé a v podstate obhajuje lobistické skupiny, ktoré majú obavy z transparentného nového zákona. Je typické, že sa pán poslanec Simon o starostov a primátorov zaujíma len pred komunálnymi voľbami, ktoré budú o niekoľko mesiacov.

Na kopce Vrátnej mohlo spadnúť vyše 90 milimetrov zrážok

12.08.2014 Meteorológovia a klimatológovia z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenského hydrometeorologického ústavu vyhodnotili zrážkovú situáciu, ktorá v pondelok 21. júla viedla k mimoriadnej zrážkovej činnosti a škodám v niektorých lokalitách severozápadného Slovenska. Osobitne vyhodnotili aj zrážkovú situáciu v oblasti Vrátnej doliny, kde došlo k najväčším škodám a za necelú hodinu a trištvrte tam napršalo okolo 90 milimetrov zrážok.

Envirorezort si pripomína štvrťstoročie vodárenskej nádrže Starina

12.08.2014 S objemom takmer 60 miliónov metrov kubických je najväčšou vodnou nádržou na pitnú vodu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Reč je o vodárenskej nádrži Starina, ktorá už 25 rokov plní svoju nezastupiteľnú úlohu pri zásobovaní väčšiny východného Slovenska pitnou vodou. Štvrťstoročie prevádzky tohto významného vodného diela približuje výstava, ktorú v átriu Ministerstva životného prostredia otvoril štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský. Expozíciu tvoria dobové fotografie, mapy, výkresy, tabuľky, grafy a rôzne technické parametre. Výstava potrvá do 22. augusta.

Suché vodné nádrže nad Breznom ochránili časť mesta

05.08.2014 Dva suché poldre zabránili v nedeľu 3. augusta oveľa väčším škodám, ako boli tie, ktoré priamo v meste spôsobila náhla búrka a prívalový dážď. Pred zaplavením ochránili rodinné domy na dvoch uliciach, situovaných v blízkosti vodného toku Lúčky. Poldre vybudoval Slovenský vodohospodársky podnik, rezortná organizácia MŽP SR.

Plavbu cez Vodné dielo Gabčíkovo obnovili, za prvú noc prešlo 80 lodí

03.08.2014 Po obnove prevádzky pravej plavebnej komory prešlo Vodným dielom Gabčíkovo (VDG) počas noci 80 plavidiel. Opravu poškodených vrát úspešne ukončili v sobotu večer. Komora bola zatvorená od utorka 29. júla. Technikom š.p. Vodohospodárska výstavba sa napriek komplikovaným podmienkam podarilo odstrániť poruchu ložísk, ktorá spôsobovala vychyľovanie vrát.

Suchý polder ochránil obec Dobrá Niva počas bleskovej povodne

02.08.2014 Suchý polder ochránil počas piatkovej (1.8.) prietrže mračien obec Dobrá Niva v Banskobystrickom kraji pred väčšími povodňovými škodami. Polder s kapacitou 75.000 kubických metrov vybudoval Slovenský vodohospodársky podnik, rezortná organizácia MŽP SR, s pomocou eurofondov za viac ako 1,1 milióna eur.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže