Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Tlačový brífing ku Svetovému dňu Zeme

17.04.2007 V piatok, 20. apríla 2007 so začiatkom medzi 13.30 a 14.00 hod. sa bude v hoteli Holiday Inn (Bajkalská 25/A, Bratislava) konať tlačový brífing po skončení medzinárodnej konferencie ku Svetovému dňu Zeme na tému: Svetový deň Zeme

Prevádzkovatelia oznámili údaje o emisiách oxidu uhličitého za rok 2006

04.04.2007 Do 31. marca 2007 mali všetci prevádzkovatelia na Slovensku zaradení do európskej schémy obchodovania s emisiami skleníkových plynov oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Národnému registru emisných kvót, koľko emisií oxidu uhličitého vypustili do ovzdušia za rok 2006.

MŽP SR odmieta tvrdenia Greenpeace o GMO

04.04.2007 Greenpeace upozornila Ministerstvo životného prostredia SR na to, že rezort životného prostredia do dnešného dňa správne netransponoval do našej legislatívy eurosmernicu, podľa ktorej, v prípade, že sa preukáže riziko geneticky modifikovaného organizmu (GMO) pre zdravie a životné prostredie, je možné vydať národný zákaz konkrétneho typu GMO.

Závery konferencie o podkôrnom hmyze

20.03.2007 Medzinárodná konferencia organizovaná ministrom životného prostredia pánom J. Izákom a ministrom pôdohospodárstva pánom M. Jureňom na tému: „Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach a možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pri ochrane prírody a krajiny“.

Minister J. Izák nerieši prechod lesov do správy jeho rezortu

09.03.2007 Po návšteve ministra životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslava Izáka u prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča sa dostali na verejnosť správy o tom, že minister Izák sa usiluje prevziať od rezortu pôdohospodárstva správu lesov.

V Tatrách sa bude diskutovať o podkôrnom hmyze

06.03.2007 Ako sa vysporiadať s premnoženým podkôrnym hmyzom v chránených územiach a národných parkoch? Je možné odstrániť kalamitné drevo bez toho, aby utrpela ochrana prírody? Do akej miery sú prípustné zásahy človeka v chránených zónach? Na otázky, o ktorých sa v súčasnosti najmä s Vysokými Tatrami a kalamitou z roku 2004 ešte stále vedú diskusie medzi lesníkmi a ochrancami prírody, by mala dať odpovede medzinárodná konferencia 19. a 20. marca 2007.

Tlačová konferencia Poradia si obce so zeleným odpadom?

27.02.2007 V utorok, 27. februára 2007 o 13.00 hod. v Kongresovom centre Technopolu, Kutlíkova 17 Bratislava

Práce na návrhu novej zonácie TANAP-u pokračujú

14.02.2007 Na decembrovom stretnutí ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka a ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu bolo dohodnuté, že do konca marca sa vypracuje spoločný návrh zonácie TANAP-u, pričom do konca januára bude vypracovaná metodika zónovania TANAP-u.

Čo prináša novela zákona o obchodovaní s emisiami

14.02.2007 Národná rada Slovenskej republiky schválila 9.februára 2007 novelu zákona o 572/2004 Z. z. o zavedení schémy obchodovania s emisnými kvótami.

Strážcov prírody nebude nedostatok

09.02.2007 Rozhodnutím ministra životného prostredia sa od 1. februára 2007 zmenila organizačná štruktúra ŠOP SR. K zmene pristúpilo vedenie rezortu na základe poznania, že riadenie 25 organizačných jednotiek s extrémne rozdielnou veľkosťou územia a počtom zamestnancov je menej účinné, ako priame riadenie 11 organizačných jednotiek – regionálnych centier ochrany prírody s porovnateľne veľkým územím a počtom zamestnancov.

Žaloba na rozhodnutie Európskej komisie podaná

07.02.2007 Ministerstvo spravodlivosti SR dnes podalo žalobu na rozhodnutie Európskej komisie, ktorým znížila množstvo emisných kvót pre Slovensko na obdobie 2008 až 2012 z navrhovaných 41,3 milióna ton emisií CO2 na 30,9 milióna ton CO2 ročne.

Konferencia v Paríži formovala Organizáciu Spojených národov pre životné prostredie (UNEO)

07.02.2007 Paríž sa začiatkom februára (2.–3.2.2007) stal svedkom konania medzinárodnej konferencie o životnom prostredí s názvom „Občania Zeme“. Na pozvanie francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca sa jej za Slovensko zúčastnil minister životného prostredia Jaroslav Izák z poverenia prezidenta SR.

2. február - Svetový deň mokradí

02.02.2007 2. február je vyhlásený za Svetový deň mokradí. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známy pod skráteným názvom Ramsarský dohovor.

Novela zákona o Envirofonde

18.01.2007 Vláda SR na svojom rokovaní dňa 17.januára 2007 schválila novelu zákona o Environmentálnom fonde, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia SR. Novela prináša oproti pôvodnému zneniu zákona zmenu najmä v tom, že návrh rozpočtu Environmentálneho fondu spolu aj s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu schvaľuje vláda SR na návrh ministra životného prostredia.

Monitorovanie arzénu, kadmia a niklu v ovzduší

10.01.2007 Ministerstvo životného prostredia SR predložilo na rokovanie vlády novelu zákona o ochrane ovzdušia a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Hlavným dôvodom jej vypracovania je prevzatie európskej smernice týkajúcej sa arzénu, kadmia niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže