Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Rok 2008 je pozitívny pre protipovodňovú ochranu

23.03.2009 Vláda SR v roku 2000 schválila „Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010“ (ďalej „Program“). Po povodniach v roku 2002 bol Program aktualizovaný. Celkové náklady na jeho realizáciu boli vyčíslené na 20,99 mld. Sk. Ale už v roku 2005 zaostávalo plnenie programu o 7,8 mld. Sk, ak zarátame aj škody spôsobené povodňami. Peniaze na tieto opatrenia sa v štátnom rozpočte doteraz nenašli a až štátny rozpočet na rok 2008 je v tomto smere prelomový.

Diskusia o lykožrútovi v STV bola objektívna

23.03.2009 Sťažnosť na reláciu Dvojky STV Zničí lykožrút slovenské lesy, ktorej výrobu zaplatilo Ministerstvo životného prostredia SR, bola neoprávnená. Včera o tom rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa stretol s britským veľvyslancom

23.03.2009 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa 13. novembra 2007 stretol s britským veľvyslancom Michaelom Robertsom pri príležitosti jeho nástupu do diplomatickej misie.

Európska komisia schválila operačný program Životné prostredie

23.03.2009 Európska komisia svojím rozhodnutím zo dňa 8. 11. 2007 schválila operačný program „Životné prostredie pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a Kohézneho fondu v rámci konvergenčného cieľa v regiónoch Slovenskej republiky“.

Závery 8. zasadnutia trilaterálnej ramsarskej platformy

23.03.2009 Dňa 15. novembra 2007 sa v Devíne konalo už 8. zasadnutie trilaterálnej ramsarskej platformy. Zúčastnilo sa ho 26 členov platformy - zástupcov štátnej správy, odborných vládnych a mimovládnych organizácií z Českej republiky, Rakúska a Slovenskej republiky, ako aj prizvaní hostia.

Operačný program Životné prostredie 2007- 2013 prinesie na Slovensko takmer 60 miliárd korún

23.03.2009 Európska komisia svojím rozhodnutím zo dňa 8. 11. 2007 schválila operačný program „Životné prostredie pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a Kohézneho fondu v rámci konvergenčného cieľa v regiónoch Slovenskej republiky“.

Nový geologický zákon vychádza z potrieb praxe

23.03.2009 Na októbrovej schôdzi pléna schválila NR SR návrh nového zákona o geologických prácach (geologický zákon.)

Niva na sútoku Dunaja, Moravy a Dyje sa stane cezhraničnou lokalitou Ramsarského dohovoru

23.03.2009 Vo štvrtok 15.novembra 2007 o 14. 00 hod. v hoteli Hradná brána, Bratislava – Devín získajú mokrade na sútoku riek Moravy, Dunaja a Dyje diplom pre trilaterálnu „ramsarskú lokalitu“. Slávnostnému vyhláseniu trilaterálnej ramsarskej lokality bude v dopoludňajších hodinách predchádzať v poradí už 8.zasadnutie trilaterálnej ramsarskej platformy.

Minister J. Izák odovzdá do prevádzky 1.etapu verejného vodovodu v Novej Bystrici

23.03.2009 Slávnostné odovzdanie 1.etapy výstavby verejného vodovodu v obci Nová Bystrica do prevádzky sa za účasti ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka uskutoční v piatok dňa 16.novembra 2007 o 14.00 hod. na Obecnom úrade v Novej Bystrici.

Dedinou roka 2007 sa stala Liptovská Teplička

23.03.2009 Dňa 22.11.2007 sa v Liptovskej Tepličke za účasti ministra životného prostredia SR a ďalších pozvaných hostí uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže Dedina roka 2007, usporiadanej v rámci Programu obnovy dediny na Slovensku.

Závery konferencie Aktuálne otázky ochrany prírody v územiach NATURA 2000

23.03.2009 Dňa 19. – 20. novembra 2007 sa vo Vrátnej doline, v hoteli Boboty konala konferencia na tému Aktuálne otázky ochrany prírody v územiach NATURA 2000. Program konferencie bol rozdelený do dvoch blokov. Prvý sa zaoberal predovšetkým premnožením medveďov a kormoránov, druhý blok sa zameral na ľudské aktivity v územiach NATURA 2000.

Vyšla publikácia Životné prostredie Európy – štvrté hodnotenie

23.03.2009 27.novembra 2007 navštívil Slovenskú republiku zástupca Európskej environmentálnej agentúry. Cieľom návštevy bolo informovať o postupe Slovenska v zabezpečovaní Prioritných dátových tokov EIONET-u /European Environment Information and Observation Network/ a o vydaní publikácie Životné prostredie Európy – štvrté hodnotenie.

Vodníci na Slovensku sú definitívne zobudení

23.03.2009 Niekoľko desiatok „malých vodníkov“ v utorok 20.novembra prevzalo v átriu Ministerstva životného prostredia z rúk ministra Jaroslava Izáka ocenenia za najlepšie práce v rámci projektu „Kde ešte spia vodníci na Slovensku“.

Niekoľko faktov k sťahovaniu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. z Banskej Štiavnice do Žiliny

23.03.2009 V posledných týždňoch sa na stránkach slovenských médií rozpútala kampaň proti sťahovaniu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. z Banskej Štiavnice do Žiliny. Niektoré tvrdenia médií sú pod vplyvom informácií z magistrátu Banskej Štiavnice, ktorá sa sťahovaniu podniku bráni, značne skreslené a účelové. Preto MŽP SR považuje za potrebné aj touto cestou uviesť niektoré veci na pravú mieru.

MŽP SR pripravuje workshop Rady Európy o krajine

23.03.2009 Od polovice novembra 2007 do polovice mája 2008 bude Slovensko prvýkrát predsedníckym štátom Rady Európy. Pri príležitosti Predsedníctva SR vo Výbore ministrov Rady Európy organizuje ministerstvo životného prostredia s partnermi v dňoch 24. – 25. apríla 2008 v kine Fontána v Piešťanoch workshop Rady Európy k Európskemu dohovoru o krajine.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže