Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Vicepremiér SR a minister životného prostredia SR Dušan Čaplovič prijme švédskeho ministra A. Carlgrena

20.10.2009 Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister životného prostredia SR Dušan Čaplovič prijme v stredu 7. októbra 2009 švédskeho ministra životného prostredia Andreasa Carlgrena.

Zelené verejné obstarávanie – Cesta k zmene

20.10.2009 Hľadajte Európsky kvet. Osvedčenia a pamätnú plaketu, ktoré potvrdzujú udelenie práva používať environmentálnu značku Európskeho spoločenstva - Európsky kvet na svojich výrobkoch:

Konferencia Separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie v SR

28.09.2009 V dňoch 23. a 24. 09. 2009 sa v Banskej Bystrici v hoteli LUX konala odborná konferencia k problematike krízy v separovanom zbere odpadov pod názvom „Separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie v SR“.

Dedina roka 2009

23.09.2009 Na konferencii „Ako ďalej, dedina...“ v marci tohto roku bol vyhlásený už 5. ročník súťaže Dedina roka.

Stanovisko ku kauze Interblue Group

09.09.2009 Stanovisko podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča

Vicepremiér a poverený minister životného prostredia Dušan Čaplovič rozhodol v kauze „popolček“ a prijal ďalšie personálne zmeny

09.09.2009 Vicepremiér a poverený minister životného prostredia Dušan Čaplovič rozhodol v kauze „popolček“ a prijal ďalšie personálne zmeny

Vicepremiér Dušan Čaplovič vypovedal opčné právo so spoločnosťou Interblue Group a pristúpil k ďalšej personálnej zmene

09.09.2009 Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a poverený minister životného prostredia Dušan Čaplovič, v stredu 8. 9. 2009, v súlade so Zmluvou o predaji kvót skleníkových plynov uzavretou 13. novembra 2008, rozhodol o vypovedaní dojednaného opčného práva medzi Slovenskou republikou – Ministerstvom životného prostredia SR ako predávajúcim a spoločnosťou Interblue Group, Llc. ako kupujúcim.

Konferencia „ Separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie v SR“ v Banskej Bystrici

08.09.2009 V dňoch 23. a 24 septembra 2009 sa pod záštitou ministra životného prostredia SR v Banskej Bystrici, v hoteli Lux uskutoční konferencia pod názvom „ Separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie v SR.“

Ministerstvo životného prostredia márne čaká na zástupcu IUCN

25.05.2009 Medzinárodná ochranárska organizácie IUCN kritizovala Slovenskú republiku za aktivity pri modernizácii stredísk cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách a v Tatranskom národnom parku.

Ministerstvo životného prostredia SR pozastavilo výstavbu pezinskej skládky

25.05.2009 Ministerstvo životného prostredia SR v rámci mimo odvolacieho konania vo veci výstavby pezinskej skládky odpadu, ktoré rezort zahájil 30. októbra 2008 a ktorého predmetom je preskúmanie rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vydalo predbežné opatrenie.

Vláda schválila návrh opatrení na zastavenie podkôrnikovej kalamity

25.05.2009 Vláda dnes (3.12.2008) na svojom rokovaní schválila návrh legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity na Slovensku.

MŽP zrušilo dohodu o spolupráci s ochranármi

23.03.2009 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák podpísal návrh na odstúpenie od „Rámcovej dohody o spolupráci“ uzavretej medzi Ministerstvom životného prostredia SR a environmentálnymi mimovládnymi organizáciami združenými v neformálnom zoskupení Ekofórum.

MŽP SR: Zverejnenie štúdie je zasahovaním do vyšetrovania V tichej a Kôprovej doline

23.03.2009 Ochranárska organizácia Greenpeace včera zverejnila výsledok právnej analýzy, ktorú dala vypracovať renomovanej právnej kancelárii o zákonnosti ťažby časti kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline. Skutočnosť, že Greenpeace zverejnil výsledok analýzy (bez ohľadu na jej výsledok) pred konečným verdiktom, považuje Ministerstvo životného prostredia SR za ďalší krok pri vytváraní nátlaku nevládnych ochranárskych organizácií na Slovenskú inšpekciu životného prostredia SR a snahu ovplyvniť výsled
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže