Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

24. MÁJ - EURÓPSKY DEŇ PARKOV

24.05.2010 Oslavy Európskeho dňa národných parkov - každoročne 24. mája, uviedla do života v roku 1999 Federácia európskych národných a prírodných parkov (EUROPARC), na počesť 90. výročia vyhlásenia prvých národných parkov na území Európy - vo Švédsku).

22.máj – Medzinárodný deň biodiverzity

21.05.2010 Každoročne, od roku 2000 si svetová verejnosť pripomína 22. máj ako Medzinárodný deň biodiverzity. V tento deň bol v roku 1992 v kenskej metropole v Nairobi prijatý text Dohovoru o biologickej diverzite, platnosť nadobudol 29. decembra 1993.

Pozvánaka na Enviro-i-Fórum 2010

20.05.2010 Pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa v dňoch 8. až 9. júna 2010, v priestoroch technickej univerzity vo Zvolene, uskutoční 6. ročník podujatia Enviro-i-Fórum 2010.

Aktuálna situácia v Moldavskom recyklačnom podniku

19.05.2010 Minister životného prostredia SR Jozef Medveď a riadiaci pracovníci rezortu sa dnes na pôde Ministerstva životného prostredia SR stretli so zástupcami Moldavského recyklačného podniku, š.p..

Povodňová situácia na Slovensku

17.05.2010 Neustávajúce výdatné dažde zvyšujú hladiny vodných tokov a zhoršujú situáciu na celom území Slovenska. Zrážky s najväčšími úhrnmi sa vyskytli na severe a (Kysuce a Orava) a východe Slovenska (Trebišov), v povodiach riek Latorica, Laborec, Ondava a Bodrog.

Vláda uvoľnila peniaze na postreky proti komárom

12.05.2010 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečilo, v súlade s uznesením vlády SR z 5. mája 2010, prieskum výskytu komárov a alokáciu finančných prostriedkov uvoľnenú z vládnej rezervy na postreky proti tomuto vysoko obťažujúcemu hmyzu.

Bilaterálne rokovanie s rakúskym veľvyslancom

12.05.2010 Minister životného prostredia Jozef Medveď sa dnes (12. mája 2010) stretol s veľvyslancom Rakúskej republiky Helmutom Wesselym.

Minister Jozef Medveď otvoril Envirofilm 2010

10.05.2010 Minister Jozef Medveď dnes, 10. mája 2010 v Banskej Bystrici, slávnostne otvoril Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2010.

Operačný program Životné prostredie na výstave CONECO 2010

07.05.2010 S mottom „Energia nad zlato“ otvorili v Bratislave 31. veľtrh stavebníctva Coneco, 20. veľtrh Racioenergia a štyri špecializované výstavy (Climatherm, Conecoinvest, Slovrealinvest a Stavebná mechanizácia).

Tlačová správa – predloženie veľkého investičného projektu v rámci Operačného programu Životné prostredie Európskej komisii

06.05.2010 Dňa 04.05.2010 Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie predložilo Európskej komisii na schválenie prvý veľký investičný projekt s názvom “Skupinová kanalizácia Ružomberok a čistiareň odpadových vôd (ČOV) Liptovská Teplá, Liptovské Sliače“ žiadateľa Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s..

Minister Jozef Medveď navštívil Moldavský recyklačný podnik a obec Tichý Potok

04.05.2010 Minister životného prostredia SR Jozef Medveď navštívil dnes, 4. mája 2010, Moldavský recyklačný podnik. Po prehliadke závodu sa stretol v diskusii s jeho zamestnancami.

Protipovodňová ochrana hlavného mesta je pred ukončením

28.04.2010 Minister životného prostredia SR Jozef Medveď navštívil dnes, 27. apríla 2010, Vodné dielo Gabčíkovo. Za účasti vodohospodárskych pracovníkov sa oboznámil so situáciou na vodnom toku Dunaja.

Zonácia TANAPu by mala mať podobu vedeckého konsenzu

28.04.2010 Za účasti ministra životného prostredia Jozefa Medveďa, členov zonačnej komisie, zástupcov rezortu životného prostredia a zástupcov vedeckých a výskumných pracovísk sa dnes v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR uskutočnilo prerokovanie pripomienok vedeckej obce k návrhu zonácie Tatranského národného parku (TANAP).

Zelené verejné obstarávanie – Cesta k zmene

23.04.2010 Zelené verejné obstarávanie – Cesta k zmene

Minister Jozef Medveď navštívil Národnú prírodnú rezerváciu Zadná Poľana

23.04.2010 Minister životného prostredia SR Jozef Medveď navštívil dnes 22. apríla 2010 Národnú prírodnú rezerváciu Zadná Poľana rozkladajúcu sa v časti okresov Brezno, Zvolen a Detva.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže